Vår erfaring med det politiske miljøet i Porsgrunn er at de folkevalgte gjør nettopp dette.

Vi registrer nok en gang at det hevdes at Porsgrunn ikke samarbeider med nabokommunen og fylket, i dette tilfellet at langt over halvparten av bypakka frem til 2040 skal gå til riksveg 36 fra E18 til Skyggestein/Geiteryggen.

Det blir avkrevd vedtak om at våre innbyggere skal finansiere en ny veg som;

  • Vi IKKE vet hvor kommer til å gå i terrenget gjennom kommunen.

  • Blir en mulig 4-felts motorveg gjennom hele Herøya dundrende rett inn i Skipperåsen.

  • Kanskje bygges i tunnel på Herøya, kanskje ikke.

  • Betyr at renseanlegget vårt i Knardalstrand muligens ryker, muligens ikke.

  • Gir innbyggerne våre 15-20 nye år med bompenger for å finansiere dette.

  • Ingen aner sluttsummen på, og staten foreløpig ikke har lovet konkret noe penger

Det ble dessverre munnhuggeri også da E18 ble behandlet, men heldigvis hadde Porsgrunns folkevalgte stamina og sørget for en løsning som var en mye bedre og mer akseptabel løsning for berørte parter.

Selvsagt er det behov for en bedret tilgjengelighet fra E18 og videre oppover i fylket, men at vi skal beskyldes for å «ødelegge alt» bare ved å forlange fakta på bordet før vi vedtar noe som helst mener vi er fullstendig feil.

Dette omhandler store arealer, inkludert rekreasjonsområder i vår kommune som blir berørt og et stort ukjent antall beboere som kan må flytte fra sine hjem som resultat av vedtakene som blir krevd fattet av oss i disse dager. Det er helt uakseptabelt for oss å fatte disse vedtakene uten å på forhånd vite mer.

Videre påstås det at vi prøver å endre Stortingets NTP-vedtak (Nasjonal Transportplan). Sist vi sjekket så var ikke denne NTP’en vedtatt av Stortinget. Det er per i dag ikke vedtatt en eneste krone.

Rv36 beslaglegger så og si hele den potensielt kommende bypakka, anslagsvis 5-6 milliarder. Og vil i så fall bli en ren motorveipakke tvers gjennom kommunen vår, som vi fremdeles ikke har noe fakta på, og som vi nå blir forsøkt truet til å vedta.

Det sukrer heller ikke pillen at av det begrensede beløpet som er igjen etter at riksvegen er betalt for, så skal brorparten gå til andre store veger, og null kroner til bybane/lokaltog.

Vi mener det ikke er grunnlag for å fullfinansiere hele riksveg 36 i Grenland med et så spinkelt grunnlag som foreligger. Spesielt ikke når det går på bekostning av det vi ønsker å bruke bypakka til: kollektiv, nye sykkelstier, utbedre fylkesveger og skape fremtidens Grenland basert på mer enn bare asfalt.

Også vi internt i Porsgrunn er uenige om mangt, men vi er enige om at her i Porsgrunn fattes vedtak på fakta og det ønsker vi å fortsette med. Vi ønsker selvsagt en løsning på R36, men vi vil først få presentert hva konsekvensene vil bli før beslutning tas.