Nylig ble vi orientert om at juleavslutningen ved Vestsiden skole er avlyst.

Det er forståelse for at kommunen, og skolen, står i en krevende økonomisk situasjon, men at det er nødvendig med avlysning av et årets absolutte høydepunkt for både foresatte og elever er det svært lite forståelse for.

Vi forstår at det må tas grep når kommuneøkonomien er på vei mot havari, og er enige i prinsippet at man bør spare der man kan, men å ta grep som går ut over barna må vi unngå.

Dette handler om barn som fikk nok «sosial innsparing» under pandemien. Barn som trenger disse sosiale tilstelningene som fortsatt finnes. Disse svinnende få arenaene som inntil nå har vært gratis.

Bekymringsfullt mange barnefamilier sliter økonomisk i disse dager. Utsagn fra frivillige organisasjoner befester dette. Mange ser seg tvunget til å droppe julefeiringen i år. Det er svært uheldig at disse barna nå også mister muligheten til å finne juleglede sammen med klassekompiser og foreldre på skolenes juleavslutninger.

Dette er en anledning hvor barna får vist seg fram for familien sin, og en sjelden – om ikke den eneste, anledningen for de voksne til å omgås andre foreldre på skolen. Dette er også en glimrende anledning til å få inn noen kroner til klassekassene via loddsalg og diverse annet.

Når det i tillegg er slik at det er foreldrene som står for utgiftene, framstår det som nærmest uforståelig at juleavslutningene kan koste kommunen særlig mye i det hele tatt. Det er foreldrene som handler inn saft, kaffe og baker kaker. De setter fram, pynter bordene, og rydder opp etterpå. Hva er egentlig skolenes og kommunens utgifter på en juleavslutning? Er det lærernes lønnsutgifter?

Hvor mye utgjør det eventuelt? Etter hva vi har forstått er det vanlig praksis at de to timene lærerne er på skolen denne kvelden tas ut i avspasering.

For oss framstår det som en relativt enkel og rimelig løsning for administrasjon å innføre avspasering for juleavslutningstimene til lærerne.

Det er vel egentlig bare et teknisk spørsmål og en lite krevende omdisponering?

Vi er overbeviste om at de fleste foreldre vil synes det er helt greit om en skoledag på et senere tidspunkt blir to timer kortere som en følge av dette. Det får i all hovedsak ingen større konsekvenser for noen og er en praksis vi kjenner godt fra koronatiden.

Vår overbevisning er i alle fall at gevinsten av juleavslutningen er skyhøy sammenlignet med hva utgiftsposten «to timer overtid eller avspasering til lærerne» er.

Skolenes juleavslutninger har blitt praktisert gjennom mange år i Norge og er en kjær og godt etablert tradisjon.

De skaper minner for livet, gir sosial trening og fostrer gode verdier.

Barn og unge trenger voksne som ser og hører dem – på arenaer der de selv er.

Vi oppfordrer skolens ledelse, administrasjonen og politikerne i Porsgrunn kommune til å huske på at det aldri er for seint å snu! Og vi minner om at det er en godt etablert sannhet at det er vanskeligere å re-innføre et tilbud enn å beholde det. Noen tradisjoner bør rett og slett holdes i hevd!

Avlyses juleavslutningene nå frykter vi at de aldri kommer tilbake.

Vi ber derfor innstendig om at skoleledelse, administrasjon og politikere erkjenner betydningen av juleavslutningene og gjør om dette vedtaket. Vi, og mange med oss, ønsker juleavslutning på skolen. Det koster så lite, men betyr desto mer. Avslutningsvis minner vi om kommunens motto: Sammen om Porsgrunn. Nå er det på tide å stå sammen om barna!

Med oppriktige ønsker om en god jul!

FAU og foreldrerepresentanter ved klasse 5a på Vestsiden Skole