Hva skal vi med politikere hvis de ikke kan gå inn i enkeltsaker?