Grønn sykkelbølge i byen: Det blir stadig flere av disse

foto