Eidanger sandtak, en forutsetning for Porsgrunn sentralkirkegård