«Hvem er du til å bestemme om en syvendeklassing har rett til å føle seg krenket eller ikke?»