Inntil nå er det forventet at dette skal gjøres ved å bruke nye el-busser i kombinasjon med de eksisterende bussene på biogass.

I byområdene er avstandene korte og bussen skal gå ofte. Det er også stort press i trafikken, med store lokale utslipp som gjør luftkvaliteten dårligere.

Dette er gode grunner for å satse på el-busser i byene.

Men, hva om det ikke er strøm? Hva om bussene blir stående i kø og vente på strøm, fordi det ikke er effekt nok på dagens nett?

Da risikerer vi å ikke klare å kutte klimagassutslipp, til tross for at vi produserer masse biogass i eget fylke.

En andel på 40 prosent elektriske busser i kontraktsområdene Nordre Vestfold, Søndre Vestfold og Grenland, krever så mye som 17 MW i nytt effektuttak. Det høres kanskje ikke så mye ut. Men sannheten er at nettsituasjonen i Vestfold og Telemark er svært anstrengt. 17 MW tilsvarer nesten en elektrisk hydrogenfabrikk. I alle fall de første fasene på Herøya og Rafnes.

Det er et stort behov for elektrisitet til klimatiltak i industri, hvor det ikke finnes alternativer til bruk av strøm. I tillegg er et det et stort behov for strøm til ny industri, som det er ønske om å få etablert i Grenland og Telemark.

Produksjonen av biogass er bygget opp i samarbeid mellom lokalt landbruk, avfallshåndtering, og kommunene i Vestfold og Grenland. Skal vi støtte opp om dette, eller utkonkurrere det?

Det vil være selvmotsigende å på den ene siden lete med linse og lupe etter hver eneste tilgjengelige megawatt til klimatiltak, og samtidig øke konkurransen om dem, når vi har gryteklare alternativer i biogass som kan brukes til vårt formål.

I tillegg vil vi med full elektrifisering av bussene bidra til å gjøre køen og ventelista til strømtilgang lengre, og den er allerede lang i dag. Til slutt risikerer vi å ikke få til utslippskutt, fordi strømmen ikke er tilgjengelig i tide. Da må vi kjøre rundt på diesel mens vi venter på at staten bygger nett.

Og bygging av nett tar veldig lang tid. Biogass har vi stående allerede.

SI DIN MENING! Vi i Varden vil gjerne at du skal bidra med din mening. Send ditt leserinnlegg til debatt@varden.no

Tips til hvordan skrive et godt leserinnlegg finner du her.