En undersøkelse gjort av Ungdata i 2021 viser at hele 58 prosent av barn og unge har enten aldri gått på en fritidsaktivitet eller så har de slutta før de fylte 10 år. Det er ikke bra. Jeg mener at mange ikke har muligheten, og det er helt på trynet med tanke på hvor rikt Norge er. Politikerne skryter hele tiden av hvor bra Norge er, men er det egentlig det? Nå etter lokalvalget må det skje en endring - og det fort.

De siste årene har prisene på alt gått opp. Familier må prioritere, og flere sliter med å få endene til å møtes. Mange klarer så vidt å betale alle regningene, særlig nå som matprisene har økt igjen. Det går nesten ikke an å kjøpe en god ketchup uten å ta fram kredittkortet. Ifølge forskning.no er det nesten tre ganger så mange familier som sliter økonomisk, sammenliknet med i 2021. Da er det vel ikke rart at familier nedprioriterer fritidsaktiviteter?

Konsekvensene for de som ikke har råd til fritidsaktiviteter, er tragiske. Barn og unge uten aktiviteter blir utestengt, får mindre mestringsfølelse og kan risikere å ende opp i dårlige miljøer. Når jeg hører andre snakke om hva som foregår i Porsgrunn, er det alltid det samme. Hvem som drikker, hvem som røyker og hvem som tar dop. Det har blitt en realitet her, ikke bare i Porsgrunn, men i hele Grenland.

Helsedirektoratet viser til at Porsgrunn og Skien er noen av de kommunene som har høyest overdosedødsfall. Jeg mener at dette kunne vært unngått hvis ungdommene hadde hatt noe annet å gjøre, enn å drive med rus. Burde ikke da disse ungdommene få den muligheten gratis av regjerningen?

På Island hadde de et problem med ungdom og rus på 1990-tallet, men de innførte Islandsmodellen, som innebar mye - blant annet fritidskort. Alle i alderen 6–18 år fikk 4.000 kroner for å kunne drive med fritidsaktiviteter. Russtatistikken gikk kraftig ned, og andelen som hadde drukket, sank drastisk med 35 prosent på 20 år. Ikke nok med det, cannabisbruken ble redusert med 11 prosent. Jeg tror det hadde vært fullt mulig å innføre Islandsmodellen her i Grenland også.

For meg har fritidsaktivitet vært en kjempemulighet for at jeg skal kunne koble av fra skole og slappe helt av. Jeg synes det er vondt å tenke på de som ikke har den samme muligheten.

Å kunne spille fotball, drive med teater og sang har vært en fin måte for meg å slippe unna de dårlige miljøene på. Jeg har ikke behov for å komme meg ut på kveldene, siden jeg allerede har hatt noe gøy å drive med. Alle burde få denne muligheten!

Det vi trenger er en universell ordning for aktiviteter for barn og unge i Grenland. Alle barn og ungdom bør få muligheten til en fritidsaktivitet, i likhet med Island. Mange partier her i Porsgrunn, som for eksempel Krf, Frp, MDG, SV og Rødt jobber for akkurat dette. Likevel har det ikke skjedd en endring. Har ikke russtatistikken noe påvirkning på dem? Jeg blir lei meg av å tenke på hvor mange som faller utenfor, og kanskje er en av grunnene at vi her i Grenland ikke får støtte til fritidsaktiviteter.

Vi trenger å føle at vi har et sted som vi tilhører og kjenner på mestringsfølelse. Dette hindrer utenforskap, noe politikerne «jobber med». Fritidskort er løsningen, hvorfor ser de ikke det?

Dette er en tekst fra skriveprosjektet Varden har hatt i samarbeid med Porsgrunn videregående skole. Varden publiserer flere tekster fra prosjektet de kommende ukene.