I første kvartal opplevde vi på landsbasis en kraftig økning i antall konkurser. Tallene var 40% høyrere enn i 1 kvartal i 2022, og må betegnes som dramatiske.

Regjeringens vettløse energipolitikk har ført til kostnadseksplosjon, som gjør at konkursspøkelset truer flere og flere aktører i varehandelen. Dette gjelder også i høyeste grad i Porsgrunn sentrum.

Butikkdød

INP frykter at nåværende politikk både fra sentralt hold og fra kommunenes politiske ledelse vil kunne utradere sentrumshandelen, og gjøre Porsgrunn Sentrum til en betongørken preget av tomme lokaler, graffiti og useriøse leietakere. Denne «kebabifiseringen» av sentrum er en utvikling vi ser i stadig flere norske byer. Vi skal ikke se lengre enn til Skien for å finne en by der butikkdøden har fått herje, nærmest fritt.

Når det blir upraktisk og dyrt å parkere i sentrum, er det de bilbaserte sentrene som vinner. Resultatet er at gamle ærverdige butikker flytter ut, og at thaimassører, kebabsjapper og neglsalonger fullstendig dominerer sentrumsgatene.

Intet vondt om hverken Kebab eller Thaimassasje. Men når slike bransjer fullstendig dominerer sentrum, er ikke dette nødvendigvis med på å gjøre sentrum mer attraktivt.

Samspill

Et levende sentrum er et samspill mellom handelsstanden, politikerne og menneskene som bruker byen.

Porsgrunn INP ser det derfor som svært viktig å styrke arbeidet med å gjøre kommunen til et attraktivt sted å bo, ved å gjøre sentrum til et godt møtested for innbyggere og besøkende.

Et levende sentrum krever flere boliger, åpne møteplasser, gode kulturtilbud, variert handel og at styrende politikere legger forholdne til rette for de næringsdrivende.

Slik vi ser det er politikken med å gjøre det vanskelig og dyrt å parkere i sentrum, til hinder for denne målsetningen, og en del av en ideologisk baserte politikk som på ingen måte tar hensyn til små familieeide butikkers overlevelse.

At kloden skal reddes ved at det er umulig å parkere på utsiden av Ori Sushi i Storgata, er mer enn vi kan forstå. Vi tror heller ikke at FN må oppgi 2 graders målet, om fru Johnsen heller tar Yarisen til Herkules eller Down Town for å ta permanent, fordi hun slipper å få bot.

Noe av det mest utrivelige med å bruke bilen i sentrum, er nemlig møtet med byen parkeringsregime.

Slik ordningen virker nå, er det vårt syn at kommunens målsetning er å skrive ut flest mulig bøter, som et ledd i en politikk som handler om å få mindre biltrafikk i sentrum.

Dette skaper irritasjon både hos handelsstanden og de handlende, og er med på å flytte omsetning over på de store kjøpesentrene.

Byverter

INP ønsker derfor å avvikle dagens ordning med parkeringsbetjenter i sentrum.

Den nye ordningen skal ivareta vår målsetning om å gjøre Porsgrunn sentrum til en attraktiv plass for både innbyggere og besøkende.

INP vil ha en byvert-ordning der parkering inngår som kun en av oppgavene.

Sentrale arbeidsoppgaver for byvertene vil være å Informere om parkeringsmuligheter i Porsgrunn, samt å veilede turister og tilreisende.

De vil kunne drive oppfølging av arrangementer og utleie på kommunal grunn, og kunne foreta myke vekteroppgaver og varsle vår ønskede politipost på Meieritorget, om kriminalitet og ordensforstyrrelser.

Videre ønsker vi at vertene samarbeider tett med handelsstanden og informere publikum, om alt de næringsdrivende ønsker å kommunisere mot publikum.

På sikt håper vi at byvertene skal gå inn i rollen som havneverter på INPs ønskede gjestebrygge og serviceanlegg.

Gratis parkering

Byvertene skal fortsatt ha mulighet til å ilegge gebyr, men skal ha en publikumsvennlig og defensiv tilnærming til denne oppgaven. Vi ønsker å fortsette dagens ordning med parkeringsskive, men ønsker utvide maksimal parkeringstid til 4 timer.

Vi ønsker selvsagt å legge til rette for flere parkeringsplasser i sentrum, og vi vil arbeide for å realisere planen om å etablere et parkeringshus ved Hammondgården.

Videre ønsker INP å få etablert en sentrumsnær bobilcamp med serviceanlegg.

I samarbeide med gårdeiere, ønsker vi åpne opp gårdsrom i sentrum, for å skape nye byrom og gjennomgangsårer.

Vi vil etablere flere benker og sittegrupper på torg, parker og møteplasser, og legge til rette for flere leke og møteplasser for barn og ungdom.

Porsgrunn har de siste årene utviklet seg til å bli en spennende kultur og festivalby, med et sentrum preget av hyggelige cafeer og god spesialhandel. For å opprettholde og forsterke denne utviklingen i en tid med tøffe økonomiske rammebetingelser, trenger vi en helhetlig forståelse av hva som gjør en by attraktiv, og hvordan vi sammen når disse målene.

Slik vi ser det, har ikke den nåværende politiske ledelsen i kommunen denne forståelsen.

En stemme til INP ved valget er stemme for et levende bysentrum og en attraktiv by.

Stein Olav Kåsa – Porsgrunn INP