Bilvegar, hytter og turisme som villreinstengsel

foto