Med 99 mill. i overskudd trengs ikke skattebetalernes penger

foto