Hvorfor føler ungdom at de har så mye de ønsker å fikse, endre, kontrollere eller ta tak i?