Den regionale kraftbalansen og anspente nettsituasjonen i fylket har bekymret oss lenge, og bør bekymre også den påtroppende politiske ledelsen i fylkeshovedstaden.

Telemark har landets største utslipp av klimagasser fra industri. Industrien bruker mye strøm, er avhengig av rikelig og rimelig fornybar kraft, og rommer til gjengjeld arbeidsplassen til tusenvis av telemarkinger.

En knapp kraftbalanse gjør at nytt forbruk raskt kan gi dyrere strøm for alle i regionen. Når det også blir mye dyrere for eksisterende industri å slippe ut klimagasser, og klimatiltak i eksisterende industri er svært kraftkrevende, så blir vi i Telemark særlig avhengig av at det produseres mer fornybar kraft i Sør-Norge. Både av hensyn til klima og miljø, strømprisene og arbeidsplassene i fylket.

Vi er derfor avhengig av nye kraftprosjekter, og at folkevalgte i kommunene søker kunnskap for å skille gode prosjekter fra dårlige prosjekter. Dette er særlig viktig i- og for Skien. For i Skien er det ønske om et nytt forbruk av energi som utgjør langt større mengder enn hva som produseres i Skien fra før av.

Derfor var det konstruktivt da bystyret i Skien tidligere i år gikk inn for en «viljeserklæring», der de vedtok å innhente kunnskap om fornybar kraft gjennom et langsiktig og tålmodig arbeid.

Nå er det derimot med stor undring vi registrerer at valg av ny ordfører og varaordfører i Skien skal basere seg på en kategorisk avvisning av vindkraftprosjekter i kommunen.

Vi har opplevd Skien Høyres «Welcome, Google» i valgkampen som en vilje til å satse på nye, fossilfri etableringer i fylket. Datasenteret til Google vil kreve store mengder kraft, som Skien dermed vil være avhengig av at andre produserer for dem. Uten ny kraft vil stort nytt forbruk forverre kraftbalansen vesentlig, som igjen vil øke kraftprisene i hele No2, sørvest-Norge, og etterlate mindre kraft til klimatiltak og annen næringsutvikling.

Det er vanskelig å se for seg at det er en stor vilje til å avse mer areal ellers i Telemark, for å produsere kraft til datasentre i Skien, samtidig som Skien selv frasier seg all vilje til å bidra med ny kraft til sitt eget forbruk.

Hele Telemark er avhengig av at industrien har tilgang til rikelig og rimelig fornybar kraft, slik at det er mulig å drive lønnsom industri, etablere ny, fossilfri industri og gjennomføre klimatiltak i eksisterende industri. Derfor vil vi invitere ordførerkandidatene i Høyre og Frp i Skien til å gjøre oss kjent med hvordan fylkeshovedstaden skal bidra til at den regionale kraftbalansen gir rom for Skiens egne næringsprosjekter, uten å samtidig øke strømprisene for alle andre i hele Sør-Norge.