Vil virkelig komiteen som arbeider med dette monumentet utelate Kjell Staal Eggens navn og redusere skulpturen av ham til «en motstandsmann»? Skal vi gjøre om monumentet av Gunnar Sønsteby til «en motstandsmann» også?

Så vidt jeg husker ville Nanna Segelcke som hadde ideen til et monument over Eggen at skulpturen skulle være over ham og ingen annen. De øvrige personene i det foreslåtte monumentet er familien Becker som omkranser sin redningsmann Kjell Staal Eggen. Utelates Eggens navn, blir jo monumentet over dem. Selv om det var en flott familie (der jeg bare kjente Sigurd), er det ingen grunn til å reise et monument over denne familien. Det er andre familier som har betydd mer for Skien – og som aldri har fått noe monument.

Jeg var forlegger for boken «Skammen» som handler om den dramatiske innsatsen Kjell Staal Eggen gjorde da han berget de fire i familien Becker fra Holocaust. Boken ble presentert på Holocaust-senteret i Oslo med en rekke historikere til stede. Allerede da ble det nevnt at Eggen burde få en statue eller i det minste en byste. Han var den mest markante motstandsmann i Telemark over lang tid. Det begynte med illegal avis, fortsatte med ødeleggelsen av Arbeidstjenestens arkiv i Telemark, sabotasjen mot Svartufs-broen (der Eggen også ble skadet for livet) og en lang rekke andre handlinger som rammet Gestapo og nazi-veldet.

Vil komiteen virkelig redusere denne helten til «en motstandsmann»?

Slik komiteen ifølge Nancy Lauritzen har behandlet henne, føyer de skam til skade. Skien kommune bør gripe inn og få skiftet ut komiteen med kompetente mennesker som skjønner hva dette monumentet var tenkt å skulle være – og bør bli.

Truls E. Norby