I dag ville nok dette blitt sett på som et angrep på religionsfriheten

foto