Det er ikke rom for veldig mange andre konklusjoner enn denne