Etter hva jeg forstår var det et enstemmig bystyre som vedtok reguleringsplanen for utbygging av Skien brygge – Jernbanebrygga - i 2016. Men jeg tror det var svært få, også i bystyret, som så for seg hvor omfattende planene var med tanke på utnytting av både land og vann. Ikke før de første bildene av planlagt bygningsmasse blei publisert i avisene tidlig i 2022, gikk det opp for det som kalles «folk flest» hva som var i ferd med å skje.

En massiv utnyttelse av områdene på land var ikke nok, det var til og med nødvendig å ta 15 – 20 m av elva i bruk for å få plass til alt. Og for å sikre utbyggernes interesser var største delen av vannfronten ikke gjort tilgjengelig for allmennheten, men kun for de som hadde leilighet ytterst eller var brukere av serveringssteder og andre fasiliteter langs vannet. I tillegg var alt tegnet i en byggestil som harmonerer svært dårlig med bygningsmassen lenger inn på Langbrygga. Reaksjonene lot ikke vente på seg, og protestene, advarslene og motstanden har bare økt gjennom det siste året.

Jeg kan til en viss grad forstå at det var positivt å være positiv så lenge det var planer under utarbeidelse. Men jeg kan rett og slett ikke forstå at partier i bystyret som både lokalt og nasjonalt profilerer seg som vaktbikkjer mot uvettig hus- og hyttebygging, veibygging, naturinngrep og privatisering som fører til innskrenking av folks rett til å ferdes i naturen, fortsatt slutter opp om planene slik de foreligger. Elva og brygga er faktisk en del av naturen og landskapet i byen vår som bør være tilgjengelig for alle, slik jeg tror de fleste partiene ønsker det skal være i Norge. Jeg kjenner ikke noen som er mot utbygging/utnytting av Jernbanebrygga. Men jeg kjenner veldig mange som mener at privatisering av vannfronten og elva for å få trøkt inn tre bygningsrekker og to gater, er helt hinsides hva som er god byplanlegging i 2023. Utviklingen av Langbrygga for flere tiår siden med leiligheter, næringsbygg og Bryggeparken ut mot elva, er et godt eksempel på god byutvikling. Merkelig at ikke utbygger, administrasjon og politikere så det.

Så skjønner jeg at frykten for utbyggernes reaksjoner og mulige rettslige krav om erstatning dersom planene blir endret, ligger som en klam hånd over hovedutvalg og bystyre. Den trusselen har vi hørt før fra andre utbyggere. Også denne gangen er det svært forskjellige meninger om hva utbygger i realiteten kan foreta seg om bystyret skulle si stopp mens det ennå er tid. Men dersom det skulle bli en rettsak, og dersom Skien kommune skulle tape en slik sak og måtte betale en erstatning, så får vi godta det. En politisk blunder medfører noen ganger kostnader. Men et bystyre som vil bruke 200 millioner på bru fra Klosterøya til Jernbanebrygga, finner sikkert midler til å betale en eventuell erstatning også.

Og en ting er jeg helt sikker på; dersom bystyret bestemmer seg for å stoppe de planene som foreligger nå, vil det garantert dukke opp nye planer som ivaretar både elva, Jernbanebrygga og byens innbyggere.