Som innbygger i et lokalsamfunn har du nå muligheten til å påvirke beslutninger som tas på lokalt nivå. Finn en sak du engasjerer deg i. Fotball er politikk. Miljø er politikk. Kultur er politikk. God byggeskikk og estetikk er politikk (se vedlagte bilde). Du kan gjøre kommunen din bedre å bo i for deg.  Hvis du ikke stemmer, er det kanskje de verdiene du ikke står for som vinner. Noen ganger er det bare noen få stemmer som avgjør resultatet.

Men hvordan velge? Det er ikke lett – snakk med venner og familie, lese, høre og se – hva mener partiene? Den reelle påvirkningen er å bruke stemmeretten og å gi politikere saker som er viktige for deg som innbygger i din kommune. Kanskje finnes det regler eller lover som irriterer deg. Kanskje synes du at noe mangler i ditt nærområde.

NRK har laget lokalvalgs guiden 2023. I vedlagte lenke kan du se hvordan partiene, som stiller valgliste, forholder seg til spesifikke saker; https://www.nrk.no/valg/2023/lokalvalgguiden/nb/4012. En annen måte å lære mer om hva de ulike partiene  i Bamble kommune mener om mangt og mye, er å lese i «Det skjer i Bamble», utgave 10/23 – 22. juni 2023. Her skriver de ulike partiene som stiller til valg i Bamble, om hvilke saker de er opptatt av.

Ved å gå inn på lenken https://opengov.360online.com/Meetings/bamble/Boards/Details/215797, finner du dokumenter som ligger tilgjengelig på Bamble kommune sin hjemmeside. Her kan du filtrere saker tatt opp i kommunestyret på år og måned. Bruk tiden frem til valget med å sette deg inn i hva de ulike partiene har stemt i tidligere saker. Lær av historien.

Som innbygger i Bable kommune er jeg opptatt av å bevare grønne lunger og verneverdig natur i mitt nærområde. Bamble kommunestyret har vedtatt Bunestoppen PlanID 3813­_304 om nedbygging av Bunestoppen. De politiske partiene i Bamble som har kjempet mot utbygging av Bunestoppen og som stilte seg bak innbygger initiativet med krav om ny naturmangfolds-kartlegging høsten 2022, var V, SV, R og MDG og Sammen for Bamble. Derimot stemte AP, H, SP, FrP og KrF for å bygge ned verneverdig natur på Bunestoppen.

Til tross for blant annet nevnte innbygger initiativ med fremskaffing av bedre og riktigere faglig beslutningsgrunnlag i tett samarbeid med Naturvernforbundet og mye, mye mer, har vi innbyggere dessverre ikke blitt hørt i denne saken. Politikerne har ikke vært villige til å akseptere et mangelfullt beslutningsgrunnlag eller å inngå et eneste kompromiss. Det er gjelder å velge politikerne som er der for oss innbyggere.

Det er viktig å ha åpenhet, deltagelse og engasjement fra oss innbyggere. Det er nå du sier ifra hvilken retning du vil at ditt nærmiljø skal ta de neste årene. Ikke la andre bestemme over deg.

Bruk stemmeretten!

Godt valg!