«Det som skulle være en fin sitteplass ved elven, har lenge sett ut som en svinesti»