– Ikke la barna få et for snevert syn på livet

foto