Gjennom prosjektet Foreldrestyrke ser vi i dag at foreldre er godt opplyste takket være den økte tilgangen på informasjon og forskning som er gjort de siste tiårene på barns oppvekst og utvikling. Allikevel signaliseres det varsko om dagens foreldre i ulike fora.

Bare for en generasjon siden fantes ikke sosiale medier som en portal for barneoppdragelse. Foreldrene leste bøker, stolte på magefølelsen, hørte på venner eller helsesykepleieren. Nå er alt lett tilgjengelig, rett foran nesa på oss, til enhver tid.

Barnet vil ikke, hva gjør jeg? Spør Google eller en av de mange «mammagruppene» på Facebook! Her overøses vi av forskningsartikler, velmenende råd, samt mer eller mindre hyggelige tilbakemeldinger. Resultatet er at vi står overfor ufattelige mengder valg og at dette skaper grobunn for usikkerhet og forvirring rundt foreldrerollen.

Faren ved å bli usikker er at vi også kan tendere til å bli for ettergivende og desto mindre tydelige.

Vi ser at det lett kan bli at vi «forstår barna i hjel». Vi snakker om å anerkjenne barnas følelser. Store ord som er uhyre viktige, men som lett kan misforstås.

Når vi i Foreldrestyrke har temakvelder om «grensesetting», så snakker vi mye om nettopp dette. Det at vi behandler barna med verdighet og respekt, at vi voksne anerkjenner deres brede følelsesuttrykk og mange reaksjoner.

Det betyr IKKE at barna skal bestemme eller velge alt selv. Det har de ikke erfarings- eller utviklingsmessig dekning for. Vi leder barna samtidig som vi gir dem en erfaring med av at deres tanker og meninger er viktige. Det er disse komponentene som man må huske på når man står der rent billedlig oppå «vippehuska», mellom det å være for ettergivende eller for streng.

Mange av dagens foreldre har lest seg mye opp på forskning. De vet ofte hva som er anbefalt av «ekspertpaneler» og hva som ikke er det. De har også en generelt god forståelse av barnets psykiske og sosiale utvikling.

Men så står de der, med barnet sitt, og blir usikre, nettopp fordi de har lest om noe som ligner på eller kan være det som de selv nå opplever. Dette gjør at mange foreldre stiller seg selv spørsmålene; Er det bare jeg som har det slik? Er det bare mitt barn? Er det min feil?

Vi har blitt ekstremt selvkritiske og magefølelsen overkjøres av mengden informasjon som vi står ovenfor.

Så rådet til foreldre er bruk fornuften, snakk mer sammen, lær av hverandre, del erfaringer og reflekter høyt sammen. I Foreldrestyrke så er det nettopp dette vi har fokus på! Vi trenger å se hverandre, å se at vi ikke står med de samme spørsmålene og problemstillingene alene. Det er i fellesskapet med andre at vi selv oppdager hva vi egentlig mener og står for i foreldrerollen, enten vi er enige eller uenige. Vi i Foreldrestyrke ønsker å ta tilbake styrken ved å bruke fellesskapet og nettverket oss.

Så kjære foreldre, trekk pusten og bruk fornuften.

Foreldrestyrke er et dialogbasert program rettet mot foreldre. Prosjektet er finansiert av staten og er et samarbeid mellom Skien kommune og Herkules IF og Klyve Nærmiljøsenter.