Ibsen-jubileet: Politikere ut på banen

Godt var det å lese i avisen at tre politikere, ( de første?) er kommet ut på banen og skrev dette i sitt innlegg: «Vi skal få verden til Skien», dette er som musikk i ørene å høre og lover godt for Ibsensarbeidet i Skien.

Utsagnet er relatert til fødselsdagen til Ibsen i 2028. Som fødeby til den store dramatiker får Skien en stor og viktig rolle i dette jubileum, ikke bare nasjonalt, men kanskje enda mer internasjonalt. Da man markerte at det var hundre siden Ibsen døde, var det 85 land som markerte dette. Ved dette jubileum blir enda flere land med, Ibsen er enormt stor utenfor Norge, mye større enn vi i Norge er klar over.

Relatert til jubileumet vil Skien være i sentrum, en mengde besøkende fra hele verden, deriblant kinesere og japanere, vil komme i hopetall. Det er at viktig at de blir tatt imot på en hyggelig og tillitsvekkende måte, her får hotellene i byen en stor og viktig rolle, likeså må restaurantene stille med det beste de har av mat og service.

Skien må ha mange tilbud til de besøkende, som teaterforestillinger, både via eget Teater Ibsen og gjesteforestillinger og mye, mye mer. Naturlige arrangementsteder blir bysentrum, Ibsentrappen, Venstøp, Telemarkskanalen, Kapitelberget, Brekkeparken, og naturligvis i Kulturkvartalet, Bryggeparken, områdene rundt PM5-bygningen på Klosterøya øst, og mange andre steder.

Jubileumet må planlegges allerede fra i dag, relatert ikke minst til de økonomiske utfordringene, kreftene må settes inn mot staten/kulturdepartementet, fylkeskommunen, Skien kommune, private sponsorer og annet, her ligger det store og spennende utfordringer.

Politikerne har vært etterlyst, nå er de første kommet ut på banen, Kari Lise Holmberg, H, Helga Lilleland, SV, og Odin Adelstan Aunan Bohmann, Ap, jeg håper at disse bruker sine respektive partigrupper til å arbeide frem et flott 200-årsjubileum i 2028.

Det det nå må arbeides intensivt med er å få det planlagte Kulturkvartalet med Ibsenbibilioteket/besøksenter opp å stå, jeg vet at kommunen arbeider med dette, også enkelte politikere. Bygget må stå ferdig i 2028, da forventes innvielse av en unik kulturbygning som skal være til glede for alle i byen.

Det de nevnte politikerne og deres partikolleger snarlig må arbeide med, er å opprette en egen stilling for hele jubileumsprosjektet. Opprettelse av en stilling må komme raskt fordi en ansettelsesprosess tar tid, og vi har ingen tid å miste.

Veien frem til 2028 blir sikkert vanskelig med mange hindere og en mengde problemstilliner, men dette store kulturløftet med Ibsen på laget, må vi klare. Vi har mye å glede oss til i 2028, vi må komme i gang og søke alle de muligheter som ligger i dette jubileumet, for alle i Skien!

Nina Melfald