Ibsenbiblioteket: Ikke la Ap-medlemmene bestemme

Betalende arbeiderpartimedlemmer skal på medlemsmøte være med å bestemme beliggenhet av det nye biblioteket, uten å ha satt seg inn i alle detaljer i prosjektene. De som er valgt inn av oss innbyggere, må være de som er pliktig til å sette seg inn i alle forhold, også økonomi, dette må ikke bli et amatørprosjekt.

Her er det bunker med saksdokumenter som bør leses. I tillegg er økonomien viktig og her har mange politikere erkjent at de «bryr seg ikke». De ønsker Meierikvartalet og går for det. Det er enklere å forholde seg til regningen de får fra utbygger, så får det gå som det går.

Summen av norske kulturhus som er bygd eller er under planlegging i perioden 2003 til 2019 er 13.553.000.000 kroner. Det mest ekstreme er Stjørdal med 24.000 innbyggere som unte seg et kulturhus til 717 millioner kroner. Det viser seg at de har besøkstall på ca. 600.000 pr år , men likevel blir kommunegjelda høy. Så kan vi regne gjeld pr. innbygger.

Hamar bygde kulturhus for 697 millioner kroner. Med 30.000 innbyggere kreves det høye besøkstall. Alle vil ikke klare seg økonomisk. Sørg for at Skien klarer det!

Et annet økonomisk problem knyttet til kulturhus gjelder spørsmål om kompensasjon av merverdiavgift. Driver man en type økonomisk aktivitet på kulturfeltet i konkurranse med andre aktører mister man retten til kompensasjon av mva.. Bygg– og investeringskostnader er en ting, men når bygget står ferdig, skal driftskostnadene over på kommunebudsjettet. Da kan man få en blåmandag.

Ansett en dyktig økonom til å styre utbyggingen i Kulturkvartalet. Hold kontroll på økonomien, så det er en pott igjen til aktiv drift. Dette er viktig for å lykkes.

Dere som er valgt inn av oss innbyggere, må være de som er pliktig til å sette seg inn i alle forhold, også økonomi. Har man problemer med det siste punktet, er det mulig å søke kompetanse. Ikke la dette bli et amatørprosjekt. Det er et fantastisk prosjekt. Forarbeidet er fantastisk. Det videre arbeide må også baseres på kunnskap, erfaring fra andre prosjekter og økonomi.

Det hviler et stort ansvar på dere politikere. Mitt håp er at dette blir et prosjekt til glede for innbyggerne og landet. Over tid kan vi bli et internasjonalt senter hvis vi utvikler det på et godt grunnlag.

La oss samle oss rundt dette, la oss alle bidra, men de folkevalgte, de som har satt seg inn i saksdokumentene og satt seg inn i økonomien må stemme over beliggenhet. De er de ansvarlige for Skien fremtid. Ansvaret for et prosjekt i denne størrelse, kan dere ikke gi fra dere til medlemmene.

ØKONOMISTYRING: Ansett en økonom til styre utbyggingen i Kulturkvartalet, skriver artikkelforfatteren. Illustrasjonen viser «Trekrone» fra Kengo Kuma & Associates og Mad Arkitekter.