Ibsenbiblioteket: Kulturkvartalet gir unike muligheter

Mange uttaler seg som om dette bare handler om et bibliotek. Det er gjort et fantastisk forarbeide, dyktige, kunnskapsrike damer leder dette arbeidet og de vil bli en verdi i den videre utviklingen av denne delen, et formidlingssenter for Ibsen.

Det er dette vi kan håpe å få statlige og fylkeskommunale midler til. I tillegg kommer et nytt bibliotek, med et rikholdig tilbud til oss alle. Noen relaterer Ibsen kun til hans fødested i Stockmannsgården, ved Handelstorget, men gutten vokste, flyttet opp i Altenburgergården og deretter til Ibsen Venstøp og som ungdom til Snipetorp. Bygget som ble satt opp etter bybrannen, og som ligger der Stockmannsgården lå, er ikke med i prosjektet, da det er privateide bygg på begge sider.

Kunne vi ikke bli enige om å gi ham heder ved å knytte ham til Kulturkvartalet, hvor hans stykker kan oppføres i Dovregubbens hall eller på utearenaen under Trekrone. Plasseringen her, gir en unik mulighet til samarbeide med Ibsenhuset, som har høy status på landsbasis. Her kan man samkjøre og spare driftskostnader. Det er kun Prinsessegaten som skiller de to prosjektene eller som redaktør Mellingen i TA sa «90 sekunder.» Vi kan be om bidrag fra Skien Kunstforening til å markere veien ned til hans fødested.

Noen har vektlagt parkeringsmuligheter i Meierikvartalet, men det er nedskalert og vi snakker kun om få plasser, ca. 20 plasser. Disse kan også forsvinne fordi dette ikke et krav fra kommunen, men overlatt til private aktører. Kommunen ønsker å bruke parkeringen i fjellet, samt de etablerte parkeringsområder. Vi har busstopp på Lundetoppen og på busstorget.

Mange vil ikke snakke om økonomi, selv om man vet at dette er avgjørende for kommende generasjoner, viktigere enn å diskutere noen få ekstra skritt. Feilvurderinger nå, vil kunne gi store utslag i fremtidige budsjett. La oss vise at vi tør å satse, se verdien av å være Ibsens fødeby, verdien av å formidle hans verk. Dette kan bli stort. Se verdien, hold på troen av å lykkes og gå for målet.

Man har opplevd grupper fra utlandet stå på Ibsen Venstøp, med tårer og glede over å være der Henrik Ibsen vokste opp. Åpne opp! Vis gjestfrihet og formidling! Ikke nedskaler det hele til å gjelde det å skape liv i eksisterende butikker og fylle lokaler i sentrum. Det vil skje en utvikling rundt Ibsenhuset, Ibsenbiblioteket, Kulturkvartalet og Prestegården Kultursenter. Det vil generere aktivitet ned til sentrum og opp til øvre bydel.

Vi må alle levere kvalitet, forretninger, restauranter, kaféer og praksiser. Puss opp bakgårdene. Bli en by hvor alt skinner. Det må kreves holdninger og stilles krav og vi må støtte hverandre. Gårdeiere må sette husleier som leietagere kan leve med. Heretter må vi tenke VIL og SKAL og sammen få Skien til å blomstre. Kanskje kan Skien bli en foregangsby? Drammen var, men er det ikke lenger. Det krever mot, styring og fremdrift.

TREKRONE: Bibliotek og Ibsensenter i Kulturkvartalet ved Ibsenhuset slik Kengo Kuma & Associates og Mad Arkitekter skisserer vil gi Skien store muligheter, mener Else Marie Hoff. Foto: Kengo Kuma & Associates og Mad Arkitekter