FORSKJØNNELSE: Jeg synes også at utbyggingen er kommet vel langt ut i utløpet fra Klosterfossen, men jeg er av den klare oppfatning at Klosterøya i sør får en forskjønnelse med utbyggingen, skriver Ruben Kaasa. Foto: Poit/Conceptor Bolig

Ikke bygg ved Klosterfossen?

I onsdagens avis tar sjefredaktør Thorsen for seg den planlagte utbyggingen sør på Klosterøya og kommer med et klart nei til utbygging.

I lederartikkelen er det så mange omtrentligheter og fakta som ikke har kommet fram at jeg tillater meg å kommentere.

Undertegnede var en av de sentrale for det som skjedde på Klosterøya etter nedstengingen av fabrikken. Norske Skog var opptatt av at Klosterøya skulle utvikles til beste for Skien by/kommune. Undertegnede mente at det å gjøre Klosterøya så stor som mulig ville bli et godt byutviklingsprosjekt. Derfor engasjerte vi/jeg, etter kontakt med professor Killingtveit ved NTNU, en konsulent for å bergene vassdragsteknisk om det var mulig å 1. utvide Klosterøya Vest ved Damfossen, 2. Utvide øya i sør for PM7 og 3. utvide øya utenfor den gamle cellulosefabrikken.

Rapporten fra konsulenten konkluderte med at dette var mulig uten å skape problemer for vassdraget og området. Det som kanskje hadde størst påvirkning, var området ved Damfossen – en liten marginal stigning ved flom. Denne rapporten ble distribuert til NVE, Skien kommune, ØTB og Skien Kraftproduksjon AS/Akershus. Så langt jeg vet var den også en viktig del av reguleringsplanen for Klosterøya. Rapporten ga ingen betenkeligheter.

Etter avtale med Skien kommune og NVE ble en stor del av steinen fra Bygarasjen brukt og ligger som fundament for området som ble utbygget først på det nye området Klosterøya Vest.

Når redaktøren henviser til Skien Kraftproduksjons sine bemerkninger, må jeg si at dette vitner om en krisemaksimering og forståelse av forbygninger i vassdrag som et så stort firma ikke bør være bekjent av. Damlukene i Klosterfoss og Damfoss er konstruert og bygd i henhold til klare kriterier. Skulle man bruke resonnementet til SKP og redaktøren så ville man jo måtte se på både Møsvannsdammen og andre dammer i Skiensvassdraget som hindringen for å bygge på Klosterøya.

Dammene klarte seg uten skade i den store flommen i oktober 1987 med store tømmermoser over damlukene. Det som er vel er kjernen, er at SKP, ved Tom Flattum, har gått mot alt som skjer på Klosterøya Vest. Skulle SKP eller Skien kommune være i tvil, er det jo ikke noe problem å få et kompetent teknisk miljø til å foreta en beregning på dette på nytt. Sannsynligvis med det samme resultat som sist.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Jeg synes også at utbyggingen er kommet vel langt ut i utløpet fra Klosterfossen, men jeg er av den klare oppfatning at Klosterøya i sør får en forskjønnelse med utbyggingen.

Det er også stilt spørsmål med bunnsedimentet under det nye bygget. Meg bekjent er mesteparten av området blankt fjell. En bør i så henseende heller stille spørsmålet rundt fundamentene rundt den nye brua over Bryggevannet.

Et annet moment som jeg synes er rart at Skien kommune ikke ser på, er plasseringen av det nye klatrebygget og området ned mot elveleiet nedenfor Klosterfossen. Her burde noen/Skien kommune/SKP ha bygget et flomkraftverk (vanntunnelen ligger der) og etablert en glatt vegg som gjorde at vannet fra Klosterfossen hadde fått en mindre oppstuving og vært ledet lenger sør i elven.

Ruben Kaasa