Foto: Illustrasjon: NTB Scanpix

– Ikke la barna få et for snevert syn på livet

Hjemme, i barnehager, på skoler og på biblioteker er det viktig at alle barn kan finne bøker hvor de kan kjenne igjen sin egen familieform, og bli eksponert for det store mangfoldet av familier som finnes.

Heteronormativ barnelitteratur presenterer barn for den tradisjonelle kjernefamilien. Selv om de fleste norske barn lever med mor, far og barn, får vi stadig nye måter å etablere familier på, og stadig flere måter å organisere familielivet på.

For de yngste barna finnes det mange spennende bildebøker som favner et relativt rikt familiemangfold. Familiemyldreboka av Hoffman og Asquith (2010) presenterer norske småbarn for et mangfold av familieformer og levevis. Karla-bøkene av danske Olsen og Olsen (2016) presenterer en enslig kvinne som har blitt mor ved hjelp av donor. Disse familiene blir det flere av i Norge etter at enslige nå har rett til assistert befruktning.

Brillebjørn-bøkene handler om en liten bjørn med to mammaer, uten at det er noe tema i bøkene. Pippi og Albert Åberg handler om enslige forsørgere, uten at dette er hovedtemaet i bøkene. For barnehager og skoler finnes dessuten læremiddelpakken: Familier - ulike og unike av Silje Hrafa Tjersland, med både bilebøker og aktiviteter som handler om familiemangfold. Disse bøkene handler mest om likekjønnede kvinnepars familier, men nevner også andre familier.

Ebbe och ägget av Nillsson (2014) handler om eggdonasjon, som også nylig har blitt tillatt for norske par. Prinsesse Ivar av Arntzen, Renolen og Løvgren (2020) handler om barn med en kropp som ikke stemmer med kjønnsidentiteten deres. Fortsatt er det behov for bildebøker for barn hvor transpersoner og deres familier synliggjøres bedre enn i dag.

Jeg har en oppfordring til alle som kjøper inn bildebøker til barn: Tenk familiemangfold og la barna fra tidlig alder kjenne seg igjen i litteraturen og bli presentert for et mangfold av måter å forme sitt liv på. Presenter barna for estetiske opplevelser i litteraturen som ikke er preget av et snevert syn på livet. La ikke bokhyllene i barnehøyde diskriminere barn fra enkelte familiekonstellasjoner.

Monica Bjerklund

dosent i spesialpedagogikk