VIL TROLIG VITE: Mange vil trolig vite hvem det er snakk om hvis vi forteller at «en 24-åring ligger i respirator», skriver administrerende direktør Tom Helge Rønning på Sykehuset Telemark. Foto: Fredrik Pedersen

Ikke mangel på åpenhet

Når mediene ikke får detaljert informasjon om en pasient, kaller de det manglende åpenhet.

Vardens redaktør gjør dette til et stort problem på lederplass onsdag 25. mars, og han mener at vi legger lokk på viktig informasjon. Dessverre setter han likhetstegn mellom taushetsplikten vår og hemmelighold.

Sykehuset Telemark er opptatt av åpenhet. I flere uker har vi svart på spørsmål fra landets journalister nesten døgnet rundt, og vi har prøvd å legge til rette for at mediene skal få svar på det de ber om. Vi har vært åpne om endringer, tiltak og planer, og vi har informert aktivt når ansatte har blitt smittet og når koronasyke har blitt innlagt.

Vardens redaktør skjønner ikke hvorfor sykehuset ikke kan oppgi alder og kjønn på pasienter som blir innlagt med korona, og han antyder at sykehusenes praksis gjør det nærmest umulig å drive journalistikk.

Hvis Varden er opptatt av å belyse alders- og kjønnsfordelingen blant koronasmittede, hvem som må ha respiratorhjelp, samt andre fakta knyttet til de syke, finnes det mye statistikk som er offentlig tilgjengelig.

Sykehuset Telemark vil også vurdere å oppgi slike tall når pasientgrunnlaget blir større, men vi røper ikke helsetilstand og opplysninger som kan bidra til å identifisere enkeltpasienter.

Vi har en taushetsplikt som er nedfelt i helsepersonelloven. Formålet med taushetsplikten er å sikre tilliten til helsepersonell slik at personer ikke unnlater å oppsøke hjelp. Dette er ekstra viktig i en situasjon hvor vi vet at mange pasienter kommer for sent til sykehuset.

Vi kan forstå at slike opplysninger er interessante for en journalist, og vi kan også skjønne at noen ikke synes det er så farlig om vi oppgir alder, kjønn og sykdomsbildet til en pasient. Men i dagens samfunn, hvor informasjonen deles og spres raskere enn før, og hvor mange vet mye om andre, er det ekstra viktig at vi ivaretar taushetsplikten vår.

Mange vil trolig vite hvem det er snakk om hvis vi forteller at «en 24-åring ligger i respirator». Hvis vi forteller bostedskommunen til en smittet ansatt på en liten poliklinikk, er det lett å identifisere vedkommende ved å koble informasjon. Derfor oppgir vi ikke alle opplysninger som pressen ber om.

Én av kjerneverdiene til Sykehuset Telemark er trygghet, og vi vet at pasientene våre setter pris på at vi skjermer dem. Dette er pasientene spesielt opptatt av når hver innleggelse blir omtalt i mediene.

Tryggheten til en pasient vil alltid veie tyngre enn informasjonsbehovet til en journalist. Vi rokker ikke ved dette prinsippet selv om vi får kritikk av Varden.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Tom Helge Rønning

Administrerende direktør, Sykehuset Telemark