UTE: Grenlandsbanen er i praksis ute av NTP, skriver Espen Hansen. Foto: Tore Øyvind Moen

Ikke stødig av Venstre og Søvde

Svar på Søvdes respons på mine tre anklager om politisk spill fra Venstre.

Om Nasjonal Transport Plan: Søvde skriver at Grenlandsbanen ikke har ligget inne i NTP før. I 2018 lå den inne: «Stortinget har i behandlingen av NTP vedtatt at sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen skal være ferdig først i 2035.»

Hoksrud i Frp sa i 2017: – Pengene skal komme i siste del av neste NTP-periode, som er 2018–2029. Men det betyr at da er man i full gang, og etter det kan man begynne å bygge ny Grenlandsbane.

I tiden etter dette er utredninger, KVU og KS1 laget. De konkluderer med at bane ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom, og ikke burde bygges. Men veier som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme skal bygges; f.eks. Langangen-Rugtvedt, som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme selv etter 40 år, iflg. konsekvensutredning. Når veier nå har blitt prioritert på bekostning av bane av Venstre, Frp, KrF og H, og før den tid av Ap, Sp og Sv,- blir bane mindre lønnsomt og mindre nødvendig. Og har egentlig tapt, da naturinngrepet fort blir for vesentlig ift. til transportøkonomisk nytte. Den samfunnsøkonomiske nytten av bane svekkes for hver meter motorvei som bygges.

Om Grenlandsbanen i siste NTP står det: «Det jobbes videre med å utrede og planlegge aktuelle løsninger som vil styrke de voksende bo- og arbeidsmarkedene i grenlandsområdet på lengre sikt. Blant annet tas det sikte på å knytte sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Det er ikke prioritert midler til Grenlandsbanen i første seksårsperiode.» Det betyr i praksis at den er ute. Utredninger er allerede gjort. Naturvernforbundet i Grenland skriver i leserinnlegg at Grenlandsbanen nå blir skjøvet ut av planen.

Naturvernforbundet sentralt skriver om NTP: Vi reagerer på at regjeringens Nasjonal transportplan (NTP) planlegger å bruke enorme beløp på å legge natur og matjord under asfalt, øke trafikken og utkonkurrere jernbanen. Regjeringen har tydeligvis glemt at vi står midt i ei naturkrise og klimakrise. Denne transportplanen kommer til å binde opp klimagassutslipp og ødelegge verdifull natur

Om klimameldingen skrev jeg at Venstre ikke har til hensikt å gjennomføre den, siden V gikk til Frp for å få den gjennom. Søvde mener at det faller på sin egen urimelighet. Litt lattermild må jeg svare: Nei! Miljøfolk skjønner at FRP ikke vil gjennomføre den. Men, det er godt at Søvde skriver de ønsker å få den gjennom, selv om de enda ikke har takket ja til invitasjonene fra Ap, Sv og MDG om å samarbeide om den. Så får vi se om lojaliteten til Venstre ligger hos naturen eller hos Høyre.

Det siste og lengste punktet i mitt innlegg lot Søvde være å svare på. Venstre laget et eget forslag de visste ikke ville få flertall i saken om FN sin konvensjon for funksjonshemmede, CRPD Så dermed falt forslaget, da det ikke fikk flertall. Venstre kunne avgjort saken, men har bidratt til et tap for rettigheter til funksjonshemmede. De støtter saken, de har det i sitt program at de er for konvensjonen, men stemte imot, selv om dette ikke er en direkte budsjettsak.

Jeg synes fortsatt Venstre vingler og er uredelige, også i Søvde i sitt tilsvar. Venstre er små, men det er ingen unnskyldning for å selge seg for å sitte ved makta. Vi ser lite av Venstre i NTP.

Espen Hansen