MANGLER: Det som mangler er virkemidler for oppskalering av ny, grønn industri, skriver Ådne Naper om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022. Foto: Javad Parsa/NTB

Ingen ny politikk for grønn industri i Solbergs siste statsbudsjett

Det siste statsbudsjettet fra Erna Solberg viser at regjeringen ikke har vært forberedt på å ta grønn industri fra studier til virkelighet!

Statsbudsjettet synliggjør ingen ny nasjonal politikk for grønt industriløft, kun studiestøtte til utviklingsprosjekter. Kvotepliktig industri, som prosessindustrien i Grenland, overlates til næringsprogrammer i EU. Samtidig er bevilgningene til petroleumsforsking tre ganger så stor som bevilgningene til regjeringens egen hydrogenstrategi.

Det er riktignok bra at finansieringen av Langskip og karbonfangstanlegget på Norcem i Brevik fortsetter. Dette er landets viktigste industriprosjekt. Det er også bra at regjeringen øker co₂-avgiften, og at co₂-kompensasjonsordningen for industrien forlenges.

Det som mangler er virkemidler for oppskalering av ny, grønn industri.

For utover Langskip, er det er ingenting som viser at Solberg-regjeringen har forberedt Norge for steget fra pilotstudier til ny, grønn industriproduksjon. Vi må forvente at en ny regjering tar et større ansvar for norsk, grønn industri.

De store hydrogen- og ammoniakkprosjektene hos Yara og INOVYN behøver raske tiltak for oppskalering og realisering. Dette er store investeringer som krever et tydelig signal fra norske myndigheter om at disse investeringene er ønsket.

Da må tilgang til nett og investeringsstøtte på plass innen kort tid.

Nettsystemet vårt er i dag ikke rigget for stor omstilling på kort tid. Her haster det med raske forbedringer. NVE får i statsbudsjettet et tilskudd på 23 millioner kroner for å utrede framtidig elektrifisering. Det er et nytt, men lite tilskudd i den store sammenheng. Den totale ramma til NVE er på 1,4 milliarder kroner.

Det er vel og bra at regjeringen viderefører en strategi for hydrogen, med en etablering av støtte til hydrogenprosjekter etter modell av EUs IPCEI-ordning, samt bevilger penger til forsking. Men det skulle også vært en synlig vilje til å oppskalere hydrogenprosjekter til industriell skala.

Oppskalering har aldri fått bli en del av norsk industripolitikk. Derfor risikerer vi å tape terreng i grønn omstilling. Norge er ikke garantert å være rikt for alltid. Vi må forberede oss på neste industrikapittel med eksportinntekter uten klimagassutslipp.

Derfor må vi håpe at ordninger for anleggsbidrag, investeringsstøtte og tiltak for bedre distribusjon av eksisterende kraft til grønn industri, kommer på plass innen statsbudsjettet vedtas før jul.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er viktig for klima og for industrien i Grenland.

Ådne Naper (SV)

Leder av Hovedutvalg for klima, areal og plan

Vestfold og Telemark fylkeskommune