ENIGE: LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid. Foto: NTB scanpix

Innfør nasjonale regler for å stanse bandittvirksomhetene

LEDER: Skiensmodellen bør danne utgangspunkt for nasjonale regler som pålegger det offentlige å gå foran i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

En undersøkelse fra Skatteetaten viser at «næringslivet opplever arbeidslivskriminalitet som ganske vanlig eller svært vanlig innen flere næringer». I bygg-, anlegg- og malingsbransjene mener over 50 prosent at det er vanlig med arbeidslivskriminalitet, mens tilsvarende tall for transport- og bilreparasjon er 40 prosent. Rengjøring- og serveringsbransjen trekkes også fram som en utsatt bransje.

Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet slår også fast at «identifiserte trusselaktører leverer varer og tjenester både til offentlige og private virksomheter».

Skien kommune har kommet langt med å motarbeide disse trusselaktørene gjennom å vedta et regelverk, den såkalte «Skiensmodellen». Det samme har Oslo kommune. Nå har LO tatt til orde for at det må innføres nasjonale regler. LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier til E24 at ordningene som er tatt i bruk i kommuner og fylkeskommuner har vært «veldig effektive». NHO har også uttrykt klar støtte til nasjonale regler.

Skiensmodellen, for å vise til et nærliggende eksempel, er klar på at ansatte i virksomheter som inngår avtale med kommunen, skal blant annet ha ordnede lønns- og arbeidsvilkår (også for underleverandører), det er krav til norsk språk, dokumentert fagkunnskap, krav til lærlingeplasser og sporbarhet og gjennomsiktighet i pengestrømmene.

Regjeringen viser til disse modellene sin strategi, men peker på at «tiltak på dette området må vurderes opp mot EØS-retten» og at «ESA reiste i 2020 for eksempel spørsmål ved de gjeldende ordningene».

EØS-avtalen er viktig og sentral for det norske næringslivet, og dermed svært mange arbeidsplasser, men kan ikke stå i veien for at det offentlige benytter sin innkjøpsmakt til å sørge for at det norske arbeids- og næringslivet er skikkelig, ordentlig og – ikke minst - rettferdig. Det offentlige kjøper varer og tjenester for over 500 milliarder kroner årlig, og må gå foran, gjennom å etablere rutiner og regler som sikrer at fellesskapets midler ikke havner i lommene til kjeltringer eller bidrar til sosial dumping, menneskehandel og/eller økonomisk kriminalitet.

Nasjonale regler, for eksempel med basert på Skiensmodellen, er derfor høyst fornuftig å innføre, for å sikre at «arbeidsvilkårene» for denne bandittvirksomheten blir så dårlig som mulig.