Foto: Torbjørn Tungesvik

Innvandrermiljøet framstår som mer krenket enn løsningsorientert. Slik kan det ikke være

LEDER: Mindre smitte blant utenlandsfødte er avgjørende viktig for å slå ned pandemien.

Hør Vardens lederartikler som podcast:

Det ble voldsomt oppstyr da ordføreren i Skien, Hedda Foss Five (Ap), den 18. desember påpekte at den alvorlige smittesituasjonen i byen – blant annet – hadde sammenheng med «et utbrudd i det flerkulturelle miljøet, spesifikt i det somaliske miljøet».

Les også
Somaliere føler seg uthengt av ordføreren

Representanter fra organisasjonene Brobygger Telemark, Telemark Islamsk Trossamfunn og Somalisk kulturforening rykket umiddelbart ut i Varden og sa at «vi føler oss uthengt», at «det er trist at ordføreren skal peke ut en etnisk gruppe», «vi føler at vi skal skamme oss for å være somaliske» og «det virker som kommunen leter etter en syndebukk».

Varden har senere snakket med erfarne tillitsmenn i innvandrermiljøet som er svært tydelige: – Covid-19 og somalisk omgangsform passer rett og slett ikke sammen, sier Daha Gobdoon til Varden. – Det dreier seg om måter vi omgås på. Det er et helt annet fellesskap i det afrikanske miljøet enn i det norske, sier Issa Kashingo.

Kashingo tror ikke smitteutbrudd blant innvandrere dreier seg så mye om språk og mangel på kunnskap, mer om kulturelle og sosiale koder i de afrikanske miljøene. – Det er et sterkt sosialt press i det somaliske miljøet, som det er vanskelig å si nei til. Særlig når det gjelder sykdom og dødsfall. Den somaliske definisjonen av familie er vid. Noen tror at Gud har bestemt alt, og at det ikke har noe å si hva de gjør, sier Gobdoon.

Dersom «kulturelle og sosiale koder» kommer i tillegg til økt smitterisiko som følge av levekår, utsatte yrker, trangboddhet og utfordringer med helse og økonomi, er dette svært bekymringsfullt og – etter alt å dømme – mye av forklaringen på hvorfor utenlandsfødte har utgjort opp mot 40 prosent av alle smittede i Norge. «I uke 52 hadde ca. 50 prosent av de smittede i Skien fødeland eller foreldre med fødeland utenfor Norge. Den største gruppen er fra Somalia,» kunne Skien kommune fortelle like over nyttår.

Personer med Somalia som fødeland er helt i toppen hva gjelder smitte, relativt sett. Det er helt åpenbart at mindre smitte blant utenlandsfødte er avgjørende viktig for å slå ned pandemien. Det må vi ha åpenhet om; man må erkjenne et problem for å kunne gjøre noe med det.

Det er selvsagt ikke slik at kommunen trenger en syndebukk eller noen som skal henges ut. Slike påstander er totalt feilslått; helt ordinær fakta om smittesituasjonen og hvordan kommunen jobber for å få kontroll på smitten kan ikke bli møtt på denne måten, der innvandrermiljøet framstår som mer krenket enn løsningsorientert.

Les også
– Først var det et kor, så toppfotballen og nå er det det somaliske miljøet
Les også
Fikk nei til korona-prosjekt for innvandrere. Derfor mener de smitten er høy blant somaliere
Les også
Foreslår flere tiltak: Skoler på rødt nivå og stengte fritidstilbud
UTHENGT: Somaliere i Grenland føler seg uthengt og synes det er trist og sårende at ordfører Hedda Foss Five sa at det er smitteutbrudd i det somaliske miljøet. På bildet: Siidali Omar, Zulekha Jama, Safiyo Mohamed og Faduma Guled. Foto: Torbjørn Tungesvik