Foto: Torbjørn Tungesvik

Ja til flere boliger i sentrum, men kan man legge til rette for flere unge også?

LEDER: Vardens reportasje i helgen om boligprosjektene på Lie, ved Herkules og på Borgeåsen er nokså beskrivende på flere måter.

– Ved Lietorvet får vi kort vei til alt, og vil ikke være avhengig av bil. Vi kan gå rett ut til isfrie gater i Kverndalen og kan, om nødvendig, ta oss fram med rullator, sier Knut Liljeberg (77), som snart flytter inn på Lie. Eneboligen utenfor byen, på Falkum, er solgt.

Liljeberg er slett ikke alene om å tenke slik. Svært mange ønsker nærhet til sentrale funksjoner, og gjerne på en måte som gjør at man ikke trenger å basere seg på bil. Det er ikke bare fordi det er «en ledig tomt» at eiendomsutviklere ser muligheter i nærheten av et kjøpe- eller handlesenter, enten det dreier seg om Lietorvet, Borgeåsen, Herkules eller Down Town.

Her ligger en mulighet dersom politikerne ønsker levende byer: Legg til rette for flere boligprosjekter som dette i byens sentrum, og aller helst så sentralt som mulig.

Boligene «bak kirken» på Lie og sykehjemmet i Kverndalen, som begge er under bygging nå, har vært til dels kontroversielle prosjekter på hvert sitt vis; boligene «konkurrerer» med kirken og nokså mange mener at et sykehjem ikke har noe å gjøre i et bysentrum. Det er mulig å argumentere for begge deler, men hvis man virkelig er opptatt av å utvikle byen, er dette gode prosjekter som har potensial til å starte en utvikling som kan føre til at det som i årevis har vært Skien sentrums kanskje minst innbydende del kan få et nytt liv.

En by eller et sentrum kan ikke lykkes i å bli mer attraktiv ved å sette ut designmøbler, monumenter eller busker. Det er menneskene som er viktige, og det er åpenbart avgjørende å legge til rette for at flest mulig mennesker har tilhold der, enten fordi de bor eller jobber der.

En åpenbar utfordring, som vi må tørre å snakke høyt om, er at boligprosjektene, enten de er på Klosterøya, Skien brygge, Frednes eller sentrumsnært for øvrig, har nokså høy prisklasse og dermed også relativt høy alder på beboerne.

Grenlands allerede lavt prisede boligmarked gjør at yngre kan, sammenliknet med andre steder i landet, gjøre et regelrett varp dersom man kjøper enebolig utenfor sentrum. Det er hyggelig nok, men det hadde åpenbart vært en fordel om det hadde vært sentrumsprosjekter som var innenfor rekkevidde også for yngre boligkjøpere. Politisk er dette en nøtt, for man kan ikke vedta at boligene skal være billigere.

Sentrum har godt av flere mennesker, men også et mangfold.

Foto: Torbjørn Tungesvik