Foto: NTB scanpix

Ja, vi bør spare mer strøm

LEDER: Det kan være lønnsomt å investere i energieffektivisering.

21 organisasjoner ber den neste regjeringen om å bevilge én milliard kroner i året for å redusere strømforbruket i boliger og næringsbygg.

– Nå ser vi at strømprisen kan bli høy. Men hjelp til å bruke mindre strøm kan gjøre husholdningene mindre sårbare, sier Bård Folke Fredriksen i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) til NRK. NBBL er blant organisasjonene som stiller seg bak kravet.

Og det er et svært fornuftig krav. Ikke bare fordi strømmen blir dyrere, men fordi vi bruker svært mye energi – typisk i form av strøm – og hvis det er noe som kommer til å bli ettertraktet i framtiden, er det nettopp kraft. At energibehovet øker er ikke nytt, men det er ikke tvil om at dette behovet vil bli økende, samtidig som tilgangen kan bli knapp.

Bare i vårt område er det flere svært kraftkrevende industriinitiativ som kan komme til å bli realisert, enten det dreier seg om datasenter, batterifabrikk eller grønn hydrogen. Dette er en utvikling vi ikke er alene om å ha.

Transportsektoren elektrifiseres også. I NVE-rapporten «Strømforbruk mot 2040», som ble gitt ut i 2019, skisserer NVE at strømforbruket øker fra 136 TWh i 2018 til 159 TWh i 2040, altså en økning på 23 TWh. Nær halvparten av dagens strømforbruk i Norge går til husholdninger og tjenesteyting. NVE anslår at dette forbruket kommer til å bli mindre, blant annet som følge av varmere klima. Det er kategorien «industri, petroleum og datasentre» og «transport» som trekker opp.

Det er verdt å legge merke til at NVE legger til grunn «en relativt forsiktig utvikling i elektrifisering av transport», der 75 prosent av nybilsalget i 2030 er elbiler. I september i år var 77,5 prosent av alle nyregistrerte biler elbiler.

Organisasjonene bak strømsparekravet anslår at det kan være realistisk å spare 20 TWh i året. Det er dobbelt så mye som all vindkraft som ble produsert i Norge i fjor.

Selv om det kan være mulig å utnytte andre og flere energikilder enn vi gjør i dag, for eksempel flytende havvind, er det ikke tvil om at det kan bli kamp om strømmen. Dessuten bør det heller ikke være slik at vi må «lage mer av alt» for at det skal være en positiv utvikling. Det kan være vel så lønnsomt å spare, og det trenger heller ikke være belastende. Snarere tvert imot; alle, enten man er privat eller driver forretning, vil ha lavest mulig strømregning. Det er derfor et godt forslag som nå spilles over til den påtroppende regjeringen.