Hallo Varden: N/A Foto: Arkiv

«Jeg blir forundret over hvorfor man må samle alle gamlingene på et slikt sted i en by det ikke er til å komme ut av igjen»

Vaksinering og ny riksvei 36 er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Vaksinasjon av oss eldre

Så fikk vi eldre over 85 beskjed om at vi kunne få vaksine mot covid-19. Den skulle tas på biblioteket i Porsgrunn. Min samboer, som måtte hatt ambulanse med all den smerte og ubehag dette ville medføre for å komme dit, fikk etter mye om og men anledning til å få denne hjemme, noe som vi var svært glad for.

Vi undersøkte da om ikke jeg også kunne få denne samtidig, da jeg også er over 91 år. Nei, dette lot seg ikke gjøre var svaret jeg fikk da jeg ringte opp både hjemmetjenesten og oppgitt telefonnummer. Jeg måtte møte på biblioteket. Da en helst ikke skulle bruke buss eller drosje, valgte jeg å kjøre bil selv.

Heldigvis fikk jeg tips om stengte veier, slik at jeg kom til rådhusplassen, som var satt av for parkering for dette, uten problemer og fikk den siste plassen som da var ledig. Vaksinasjonen gikk greit og tid for ny vaksinasjon ble avtalt. Det ble kun 10 minutters forsinkelse.

Mange folk med vekslende helse var møtt opp. Etter 20 minutter kunne jeg dra hjemover. Jeg skulle tilbake til Brevik, men alle veier dit var stengt eller enveiskjørt, slik at eneste vei jeg fant var at jeg måtte opp til rundkjøringen ved Hovenga og nedover i tunnelen igjen til Vallermyrene. Hørte senere at noen hadde kjørt opp til Menstadbrua og utover Vestsida til Kulltangenbrua for å komme hjem igjen.

Da blir jeg forundret over hvorfor det tas bestemmelse om å samle alle gamlingene på et slikt sted i en by det ikke er til å komme ut av igjen. Hvorfor ble det da ikke delt ut kjørerute til hvilken vei som en bør kjøres for å komme utover mot Brevik igjen til de som skulle denne veien? Og hvorfor ikke «slå to fluer i en smekk» og vaksinere meg samtidig med min samboer som ble vaksinert i samme rom som jeg var?

Jeg håper nå på at det blir funnet en bedre egnet plass til neste og kommende vaksinasjoner for oss som bor sønnafor Porsgrunn by. Det finnes sikkert steder både på Heistad og i Brevik.

Walter Berntsen

Riksvei 36: Firefelts motorvei?

Redaktøren i Varden harselerer over ordfører Kåss' reaksjon på Vegvesenets alternativ for tunnel under Porsgrunn. Kåss’ oppgave som ordfører er å hevde Porsgrunns interesser, ikke Skiens.

Hva gagner en slik tunnel Porsgrunn? Det vil si to tunnelløp når det er en motorvei? Skal det være avkjøring og påkjøring til/fra Porsgrunn inne i tunnelen? Og hvilke andre av-/påkjøringer: Eidanger, Porsgrunn, øst og vest, Voldsfjorden, Tollned, Nenset, osv.!

Så vidt jeg har forstått av vegvesenets tidligere uttalelser, vil man unngå dette i motorveitunneler. Det samme med Bakkens forslag om avkjøring inne i Presteåstunnelen. Et annet alternativ er høybru over Porsgrunnselva og videre i tunnel i Vabakken, og rasering av boliger på Herøya, Klevstrand. Et motorveiinnslag for to atskilte tunnel løp er opp mot 40–50 meter bredt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hvis man ikke kan klare seg med en motorvei-B-standard med to-/tre feltsveier, burde en se på alternativet å legge RV36 i kombinasjon med gassveien fra Rugtvedt-Herre-Svanvik-Skyggestein med avkjøring til industriområdet Voldsfjorden og Rødmyr.

Jan Løkslid

Gangbru og tunnel i Porsgrunn

Ser i dagens avis at ordfører Kåss i Porsgrunn gjerne vil ha både gangbruer og tunneler i Porsgrunn.

Jeg har min gamle mor på Brevik Sykehjem og ber han ta en tur ut og se på fasilitetene der. En skam at dagens gamle skal ha det slik. Gammelt og nedslitt. I livets siste fase trenger de å ha det hyggelig og pent rundt seg.

Bruk heller penger på et nytt sykehjem og la de eldre få et verdig liv. De ansatte gjør en formidabel jobb under de forutsetninger de har.

Dere politikere blir gamle dere og men da kan dere kanskje få velge sykehjem selv?

En skam at det skal være slik i 2021.

Trist og oppgitt pårørende

Fangstreidskap med utvendig rogn

Iflg. Varden laurdag står ein kar i retten fordi han har vori uheldig når han skulle prøva balansekunsten sin på lov-gjerdet, og har ramla ned på feil side mange gonger

Mellom anna har han «fisket hummer i umerkede tegner med utvendig rogn». Dette er nok ein ny fiskereidskap som vil ta knekken på siste rest av hummeren i Kragerø-skjærgarden. Truleg er rognkorna til desse «tegnene» så store at dei set seg fast i halsen på far Hummer når han kryp fram frå gøymestaden sin og byrjar å eta, og då er det berre å håva han opp.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Reidar H

Produktivitetsvekst

I all gnålinga til Høyre-regjeringas prat om at alle må jobbe meir og lenger, "glemmes" produktivitetens betydning for Velferds-Norge. Tidligere år økte produktivitetsveksten hvert år. Men med Erna et al. går det i feil retning, dvs. ad undas. De innfører en ABE-reform for offentlig etater og håper at noe skal skje. Det blir som det gamle ordtaket: – hvis du har god tro og store føtter, så kan du gå på vannet.

Øyvind Kaasa

Arrogansen tar ingen ende i Porsgrunn Ap?

Vi kan lese i Varden at Trond Ingebretsen er lei av å lese om kaos i ferjesaken. Det er jo tendenser til kaos når man ikke klarer å lande på hvilket alternativ som er best for ny kai, før ny ferje er på plass!

Du, Trond: Vi er også lei, men jeg tror vi er lei av ulike årsaker.

Augmund J.