Jeg heier på Guri Melby

Helt fra jeg første gang puttet min stemmeseddel i valgurnen – og det er ganske mange år siden – har jeg gitt min stemme til Venstre, både ved kommune- og stortingsvalg. Det har vært både oppturer og nedturer. Til tross for skuffelser, har jeg trofast stemt Venstre. Kort fortalt, - her hører jeg hjemme!

Lederstrid og indre motsetninger har satt sitt preg på Venstre opp gjennom årene. Nå er Guri Melby av valgkomiteen enstemmig innstilt som ny leder etter Trine Skei Grande. Jeg tror det er en meget klok beslutning. Det er landsstyret som tar den endelige beslutning, og det skjer i slutten av september.

Det var flere kandidater til ledervervet i Venstre. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og kulturminister Abid Raja ville også lede partiet, men de ble i stedet innstilt som henholdsvis 1. og 2. nestleder. Det tror jeg også var en klok og riktig beslutning.

Alle tre er kunnskapsrike og dyktige politikere, med ulike kvaliteter. Jeg skal ærlig innrømme at jeg kjenner ingen av kandidatene personlig, men jeg har over lengre tid fulgt med fra sidelinjen – og gjort meg opp en personlig mening.

Raja er uhyre kunnskapsrik og talefør, men jeg tviler meget sterkt på at han er den som bør være frontfiguren. Jeg har også stor respekt for Rotevatn. Han hører utvilsomt til i ledersjiktet i Venstre, men jeg tror, ærlig talt, ikke han er rette personen til å fronte partiet i den vanskelikge situasjon partiet befinner seg i akkurat nå.

Derimot har jeg stor tro på Guri Melby – kunnskapsminister i Solberg-regjeringen. I den situasjon Venstre befinner seg i for tiden, både tror og håper jeg hun kan greie å løfte partiet opp og fram.

Det gjør meg godt å høre at Melby selv er overbevist om at det skal gå greit å samarbeide med Raja og Rotevatn. Hun har klippetro på at de tre sammen har alle muligheter for å løfte Venstre godt over sperregrensen – og kanskje et godt stykke til

Trekløveret har ulike kvaliteter. De tre jobber nå med forskjellige saksfelt som alle tre er veldig viktige for Venstre. Både kunnskap, kultur og miljø. Sammen med Iselin Nybø, som er foreslått i sentralstyret, - og er næringsminister, så burde det være en god plattform til å synliggjøre partiets løsninger på de store utfordringene. Mitt råd er: Opptre som ett lag utad. Ta eventuelle problemer på kammerset.

Jeg ser fram til neste gallup, lykke til!

Arne R. Grøsfjeld

FAVORITT: Arne R. Grøsfjeld har stor tro på Guri Melby som Venstre-leder. Foto: Fredrik Hagen