Foto: Pål Egil Tornholm

«Jeg synes politikerne i Skien må skjerpe seg»

Korona og koronatiltak, søppeldunker og Ibsen er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Hva driver Hedda & co. med?

Hvorfor stenger man ikke ned skoler og barnehager når det er der smitten er?

Det er jo ikke i butikken på hjørnet at smitten i hovedsak skjer.

Folk er jo uansett så flinke til å bruke munnbind og håndsprit i butikkene.

Jeg synes politikerne i Skien må skjerpe seg.

J.S.

ID-merking av søppeldunker?

Det har kommet mange og til dels sterke reaksjoner på merking av søpla vår. Har vi virkelig fått en god forklaring på behovet for dette? Hva er gevinsten på denne investeringen?

Forleden fikk vi se på TV hvordan biter av grønne avfallsposer var sterkt innblandet i kompostjorden produsert på husholdningsavfall. Det medførte ingen heiarop fra mottakerne av denne komposten.

Kunne det vært en idé å satse på å få sortert ut plasten av komposten før den distribueres, framfor noen elektroniske fiksfakserier som har en tvilsom nytteverdi.

Finn E

«Reiser som ikke er nødvendige»

Leste i lørdagens Varden regler for nye tiltak. Der sto det blant annet: «Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige …»

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hva ligger i dette utsagnet? Kan jeg ta en tur til Bamble/Vestfold på kyststien, for eksempel? Kan jeg reise til andre kommuner og gå på tur? Kan jeg bevege meg utendørs hvor jeg vil?

Håper på en oppklaring før påskedagene.

Marit på Gulset

Varden-leder

I dagens Varden, 22. mars står det blant annet følgende: «Fredagens formannskap i Skien var en variant som kunne inngått i kategorien 'god TV-underholdning'». Ifølge media vil jeg kalle det et reality show i «Donald Trump-stil».

Formannskapet består av tolv medlemmer. Leder er ordfører Hedda Foss Five. Som kjent ønsket Skien kommune tiltaksnivå B. Bamble, Porsgrunn og Siljan ønsket tiltaksnivå A, som er det strengeste nivå.

Overskriften i Vardens leder er: «Skiens underlige symbolpolitikk». Helse- og omsorgsminister Bent Høie og regjeringen fulgte anbefalingen fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Det ble vedtatt å stenge ned Grenland. Og takk for det!

Åge Eriksen

Bru over Bryggevannet nok en gang

Ser med vantru på bilder av denne brua. Når en har gått over brua, møtes en av en vegg av svære boligkomplekser som attpåtil står på påler ut i vannet. Ingen elvepromenade her, nei. Hvor er det meninga en skal gå? Bak i skyggen av blokkene? Ser helt vilt ut.

Varden-leser

GANGBRU: Gang- og sykkelbru over Bryggevannet i Skien Foto: Skien kommune

Ibsens bursdag

Før Ibsenuken skrev jeg et innlegg om Ibsens bursdag som jeg avsluttet med at den 20. mars heises flagget på rådhuset i Skien, til ære for vårt store bysbarn.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

20. mars er også offentlig flaggdag i byen vår.

Men i år var det intet flagg på taket av rådhuset, noe som var meget skuffende.

Vel er det pandemi, men å heise et flagg gir vel ikke mye smittefare?

Nettopp fordi det er pandemi og mange av Ibsenukens arrangementer ble kansellert, så hadde det i alle fall gledet at det norske flagg hadde vaiet midt i all «elendighet»!

Nina Melfald