Foto: Fredrik Pedersen

«Jeg tror ikke samfunnet forstår helt hvilken jobb sykehuspersonalet gjør i disse dager»

Sykehuset Telemark, oppløsning av fylkene og utleie av fritidsboliger er blant temaene i dagens Hallo Varden.

Skryt til sykehuset

Må bare få skryte av sykehuset vårt! Som nylig innlagt pasient (transplantert og covid-smittet) ble jeg fra første stund møtt av dyktig og imøtekommende personale. Både i mottak ved Harry og Matias, personale ved infeksjons- og nyreavdelingen, bioingeniørene på laboratoriet og ikke minst kokka og rengjøringspersonalet.

Systemet viste seg fra sin beste side og jeg opplevde meg godt ivaretatt takket være god kommunikasjon både mellom avdelingene på sykehuset og sykehusene seg imellom (Rikshospitalet og STHF).

Personalet møtte meg med forståelse, vennlighet og respekt. Det var tydelig at enhver gjorde sitt ytterste i å ivareta meg på beste vis. Jeg er ikke den første som blir innlagt på isolat grunnet covid, og nok dessverre heller ikke den siste. Synes derfor personalet fortjener skryt for måten de opptrer på og for tålmodigheten de viser. Av og på med munnbind, gule frakker og hansker – om det så bare skulle være for å levere en Farris!

Tror ikke samfunnet forstår helt hvilken jobb sykehuspersonalet gjør i disse dager. Jeg klarte meg bra, trolig takket være vaksinering (du som hittil ikke har vaksinert deg; skynd deg nå!) og som nevnt dyktige fagfolk. Igjen tusen takk til dere alle ved sykehuset!

Anne Cecilie

Oppløsning av VTFK?

Ser i Varden at fylkesvaraordfører Løkslid (Ap) i Vestfold og Telemark fylkeskommune argumenterer sterkt mot reetablering av de gamle fylkene. Her ligger nok den egentlige årsaken til at folkeavstemning i Vestfold/Telemark er «avlyst»! Man tar ikke sjansen på at resultatet kan komme til å gå dem imot.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Fylkesordføreren er også plutselig blitt rørende opptatt av kostnadene (milliardbeløp på landsbasis) ved eventuell tilbakeføring. I stedet vil han ha ytterligere overføring av statlige oppgaver og ansvar til fylkeskommunene og «de folkevalgte» – slik at fylkesadministrasjonen kan bygges opp og vokse ytterligere.

Ellers i landet, for eksempel i Viken, er ikke politikerne spesielt opptatt av kostnadene ved oppløsning, men kun opptatt av hvem som skal ta regninga – fylkene eller staten. Uansett blir det skattebetalerne som til syvende og sist må punge ut.

Fylkespolitikerne er sjelden opptatt av kostnader ved drift av sitt eget forvaltningsnivå – kan ikke huske navnet på en eneste framtredende fylkespolitiker som var bekymret for det økonomiske forut for og under sammenslåingsprosessen, ei heller da «sams vegadministrasjon» (Statens vegvesen og fylkeskommunen), med god hjelp fra fylkespolitikerne, blei skrota per 1. januar 2020 og hvert av fylkene opprettet sine egne vegadministrasjoner. Hva har ikke det kostet skattebetalerne?

John H. Nilssen

Elbil og strømregning

Det er grusomt mange som har kjøpt seg elbil og da vil jo nødvendigvis strømregninga øke. Når de får støtte av staten til å betale strømregningen, får de også støtte til å kjøre bil. Det får ikke jeg som kjører en gammel dieselbil.

Jeg får ikke noen rabatt på dieselen fordi om den er dyr. Jeg mener de må finne på en måte å avgiftsbelegge bruk av elbil nå, for dette blir veldig skeivt. De som har elbil slipper bilavgifter og bompenger og får attpåtil subsidiert strøm til elbilen sin.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er mange som sliter med strømregningen nå og trenger støtte til det, men jeg synes noen burde ta opp at dette blir enda mer straff til oss som kjører gammel dieselbil.

Dieselbil-eier

Åpent spørsmål til Ådne Naper

Så innslag på lokal-TV 3. januar hvor du mener fritidsboliger skal måtte leies ut. Kan du utdype hvilke enheter dette skal gjelde og frivilligheten i dette?

Videre i innslaget la du vekt på at dette måtte gjøres med tanke på å bevare naturen. Har tidligere lagt merke til at du ivrer for å bygge vindturbiner som blandet annet forurenser den samme naturen med mikroplast hvordan forsvarer du dette?

Anne-Lise Anthonisen

Naper: Ådne NaperGruppeleder SVVestfold og Telemark Foto: privat