LUFTAMBULANSE: Vi mener det er nødvendig å få vedtatt og etablert en helårlig luftambulansebase i indre Telemark/indre Agder, skriver Steinar Aardalen Frydenlund. Foto: NTB scanpix

Kampen for ny luftambulansebase må fortsette

Det var nedslående nyheter fra statsbudsjettet, hvor det ikke var bevilget penger til å etablere en ny legehelikopterbase plassert i indre Telemark eller indre Agder.

Region Sør i Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) mener at alle innbyggere fortjener et godt akuttmedisinsk tilbud, uansett hvor i landet man bor, eller oppholder seg.

I Norge er det satt en grense på 45 minutters reaksjonstid for legehelikopter. I store deler av landet er dette fullt mulig å få til, men dessverre ikke i indre Telemark og indre Agder. Til tross av flere luftambulansebaser i områdene rundt, er det ikke noen av disse helikoptrene som vil rekke fram i tide fra sine baser.

Luftambulanse brukes når det foreligger sykdom eller skade som krever rask og/eller spesialisert overvåking, akuttmedisinsk behandling og transport. Denne legehelikopterressursen er et spesialisert supplement til den ordinære bilambulansetjenesten, og vil derfor ikke erstatte eller redusere beredskapen for bilambulanser.

Grensen på 45 minutters reaksjonstid er ikke satt ut fra en faglig begrunnelse. De fleste akuttmedisinske tilstander er tidskritiske. Bistand fra spesialiserte legebemannede tjenester som luftambulanse kan ha stor betydning for utfallet. Dette gjelder særlig akuttmedisinske problemer som hjerteinfarkt, hjertestans, hjerneslag, alvorlig pustebesvær og alvorlige skader. For hvert minutt som går minsker sjansen for effekten av nødvendig behandling, samtidig som faren for alvorlige komplikasjoner og død øker.

I flere år har SNLA hatt en egen påskebase i Rauland og på Hovden. Den har vist behovet for et legehelikopter med base i området, både for å komme raskere til en alvorlig hendelse, men også for å opprettholde en beredskap for de andre omkringliggende luftambulanser som er opptatt på oppdrag.

På oppdrag fra kommunene Vinje og Bykle har Samfunnsøkonomisk analyse AS gjennomført en samfunnsøkonomisk vurdering av etableringen av en ny base for luftambulanse i en av disse kommunene. Det er vanskelig å beregne effekten av liv spart, og bedre helse som følge av raskere hjelp. Men analysen viser at det er lite som skal til. Om pasientene får mellom 12 og 22 prosent økt nytte av kortere responstid, vil det være samfunnsøkonomisk nyttig med en ny base.

SNLA mener at framtidens luftambulansetjeneste bør ha 30 minutters responstid. Det vil medføre behov for flere luftambulansebaser, men samtidig gi befolkningen bedre og raskere tilgang til avansert akuttmedisinsk hjelp. Med et mål om å nå fram til alvorlig syke og skadde pasienter innen 30 minutter, og selv med dagens krav innen 45 minutter, er det et «hull» i kartet i indre Telemark / indre Agder.

Både fastboende, tilreisende hyttefolk og lokalpolitikere er sterkt engasjert i denne saken, og på vegne av våre støttemedlemmer i Stiftelsen Norsk Luftambulanse i Region Sør mener vi det er nødvendig å få vedtatt og etablert en helårlig luftambulansebase i indre Telemark/indre Agder. En styrket akuttmedisinsk kjede utenfor sykehuset er en forutsetning for å trygge befolkningen ved alvorlig akutt sykdom og skade, og et godt offentlig-ideelt samarbeid kan sørge for det.

Steinar Aardalen Frydenlund Leder Region Sør, Stiftelsen Norsk Luftambulanse