Foto: Patrick Semansky

«Kan vi virkelig kalle USA for verdens største demokrati?»

USA og covid-19 preger dagens Hallo Varden.

Ikke så enkelt

Åge Eriksen leverer et spark til Jonas Gahr Støre som er skeptisk til å stenge Donald Trump ute fra sosiale medier. Hovedutfordringen er imidlertid ikke at Trump nå er utestengt fra sosiale medier.

Nettselskapene med nærmest uinnskrenket makt og dobbeltmoralistisk innstilling er eid av verdens rikeste menn. Med sin nærmest eneveldige politiske innflytelse snur de kappa etter vinden. I hele Trumps presidentperiode har de vært taleplattformen til en maktsyk, utilregnelig president.

De store nettselskapene Apple, Google, Amazon og Facebook som eies av verdens rikeste menn har i hele Trumps presidentperiode vært de mest lojale donorer til Trumps politiske prosjekt og gitt astronomiske pengebeløp til det republikanske partiet. At de nå plutselig stenger presidenten ute og framstår som demokratiets beskyttere, er ikke mindre enn kvalmende.

Disse selskapene er helt avhengig av den alltid lovlig valgte amerikanske regjering. Smøring av politikere og dermed kontroll over hva som er politisk korrekt i demokratiets navn, kjennetegnes her av et system der rikdom og tilgang til kapital betyr alt. Kan vi virkelig kalle USA for verdens største demokrati?

Tom E. Rasmussen

Konsekvenser av pandemien

Norge er bekymret for koronapandemien, og denne uke er ca. 160 innlagt på sykehus.

Hvor mange pasienter med hjerneslag, hjerteinfarkt og psykisk sykdom ligger på sykehus til enhver tid?

Hvis covid-19 kommer helt ut av kontroll i Norge blir det en krevende situasjon, men hvilke konsekvenser blir det å «sperre» alle inne og ta fra oss sosialt samvær?

Undrende

Workation

Ikke hørt om det? Det er nytt for meg også. Både ordet og aktiviteten. Det er en kombinasjon av work og vacation – arbeid og ferie. Genialt. Ideen har oppstått i forbindelse med korona situasjonen og utstrakt bruk av hjemmekontor.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Jeg har et enormt behov for opprydning hjemme og vil satse på en skikkelig workation. Ja, opprydning krever skikkelig planlegging! Den tar jeg på fjellet med hvite vidder og silkeføre!

Finn E

Hva mente du med det, Eriksen?

«Nå må det tas et oppgjør med dette livsfarlige, destruktive og udemokratiske tankegodset i norsk kristenhet.» For meg hørtes denne din uttalelse verken særlig ufarlig, konstruktiv eller demokratisk ut.

Mener du at mye blir løst både i Norge og i USA om man får fjernet kristenheten? Er det der roten av problemene ligger?

Undrende og skremt

Av eller med korona?

I dagens Varden, 21.01.2021, er det en «krigsoverskrift»: «Tre fra Vinje døde med korona». Koronaen døde ikke med de tre fra Vinje. Overskriften burde vel være: «Tre fra Vinje døde av korona».

Når en dør med, da dør vel de som er med også. Når en dør av noe så er døden forårsaket av dette noe.

Arne-Steinar Melhus

Slik vurderer Varden

Mange er opptatt av om man dør av eller med covid-19. Jeg tillater meg derfor å kommentere hvorfor Varden bruker begrepet «med» og ikke «av». Folkehelseinstituttet/Dødsårsakregisteret bruker begrepet «covid-19-assosierte dødsfall». Dette er en egen kode i Dødsårsakregisteret på lik linje med kreft eller hjerte- og karsykdom. Om vi skulle ha vært 100 prosent presise, ville den «korrekte» tittelen være at «Tre covid-19-assosierte dødsfall i Vinje».

Den 7. januar svarte Sykehuset Telemarks kommunikasjonssjef, Lars Kittilsen, slik på Vardens spørsmål hvordan sykehuset vet om pasientene har dødd av eller med covid-19:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det vi vet er at alle disse pasientene har hatt covid-19. Vi gjør ikke ytterligere vurderinger for å skille om de har dødd av eller med korona. Dette er krevende og vanskelig, og har kanskje ingen hensikt. Målet er at færrest mulig skal bli smittet og syke, sa Kittilsen.

Varden kan ikke, på selvstendig grunnlag, definere om en person er død som en direkte konsekvens av at de er smittet av covid-19. Det vi imidlertid kan fastslå sikkert, er at de avgikk ved døden med viruset.

Tom Erik Thorsen, sjefredaktør

Opprørt? Grad? Si det til Varden

Send en SMS/MMS med kodeord VA Hallo til 1963 eller epost til hallo@varden.no.

Begrens innholdet til 500 tegn. Lengre innlegg vil bli forkortet.