Foto: Ragnhild Johansen

Kåss setter en ny, nedre standard for politisk retorikk

LEDER: Det er ikke bare rikspolitikere og stortingskandidater som driver valgkamp. Også Porsgrunn-ordfører Robin Kåss (Ap) jobber utrettelig for å spre budskapet om at han ønsker en ny regjering. Metodene og retorikken hans er imidlertid lite imponerende.

Den 17. august ble statsminister Erna Solberg (H), av Varden, utfordret på deponiet i Brevik. Solberg var tydelig på at «det er ikke aktuelt i den neste fireårsperioden», «ikke i den horisonten jeg ser for meg» og «nei, det blir ikke deponi i Brevik» fordi «det har vi tatt stilling til at det ikke skal».

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) har svart stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap) om samme tema. Der sier Rotevatn, ifølge Avfallsbransjen.no, at NOAHs nye behandlingsmetode for flyveaske og tynnsyre gjør at driften på Langøya kan forlenges til 2030 og at søknad om driftsforlengelse ligger til behandling i Miljødirektoratet.

«På denne bakgrunn er ikke statlig plan i Brevik noe denne regjeringen vurderer. En forlenget deponikapasitet gir tid til å kunne realisere mye av den teknologiutviklingen og reduksjonen i deponibehov som ekspertutvalget om farlig avfall pekte på i 2019. Deponibehovet over tid kan dermed se annerledes ut og det gir næringen mer tid til å finne løsninger», skriver Rotevatn til Aasland.

På sin Facebook-side skriver Kåss at «17. august fikk Varden krystallklare lovnader fra Erna, men allerede 24. august gikk regjeringen tilbake på løftene i et svar til Stortinget» og at «de som styrer nå vil likevel ikke frede Brevik mot framtidig lagring av farlig avfall».

Det må være nokså innlysende for de fleste at det er vrient for en regjering å fatte vedtak for all framtid. Det er svært få i Grenland som ønsker deponi i Brevik, men å forvente at en regjering skal utstede «varig vern» av Norcems gruver, som om de var et laftet stabbur fra 1662 eller landskapsvernområde med villrein, er å strekke det vel langt.

«Med AP i regjering blir det ikke deponi i Brevik», var Kåss’ budskap etter at Jonas Gahr Støre besøkte Brevik. Det er ingen forskjell på det Solberg, Rotevatn og Støre sier, men Kåss forsøker å vri regjeringens standpunkt til noe annet enn det faktisk er og hva de har mandat til å si.

Dette er uredelig, men dessverre ikke noe nytt fra Kåss. Tidligere i sommer gikk han svært langt i å gi regjeringen skylden for brannen som har stanset togtrafikken på Vestfoldbanen, at regjeringen fylte lommene til verdens rikeste mann etter at en butikk i Oslo fikk koronastøtte og han klistret høye bensinpriser på Frp.

Robin Kåss er god på mye, men dessverre også på det å sette noe som likner en ny, nedre standard for politisk retorikk fra ansvarlige politikere.