Da du ikke aner hva som ligger bak vårt initiativ, vil jeg få lov til å beskrive det nærmere, skriver Sven-Inge Johansen (i midten, her med Henning Yven og Øystein Ralle) til Heidi Østhus Erikssen. Foto: Torbjørn Tungesvik

Kjære Heidi Østhus Erikssen

Takk for ditt bidrag i Varden lokalavis den 10. juni 2021, hyggelig at du viser engasjement.

Da du ikke aner hva som ligger bak vårt initiativ, vil jeg få lov til å beskrive det nærmere.

Les også
Kjære bekymrede menn. Skjerp dere!

Jeg har fulgt pandemien med interesse fra sin begynnelsen. Da jeg hørte hva oppfinneren av PCR-testen fortalte, skjønte jeg at noe skurret. Fordi denne var helt sentral i å fastslå smitte. Du kjenner den sikkert, Polymerase chain reaction, biokjemikeren het Kary Mullis. Han fikk Nobels pris i kjemi for metoden i 1993. Men han fortalte at denne geniale vitenskapelige prosedyre av gode grunner ikke kunne brukes til å stille verken en diagnose eller fastslå en infeksjon. Metoden var ment å brukes for å gro fram et enkelt molekyl og kunne heller ikke skille mellom levende og dødt materiale. Men allikevel ble metoden nettopp brukt for å fastslå smitte (infeksjon) og til å stille en diagnose. Det var den ene.

Det andre gjaldt vaksinene. Vaksiner skulle egentlig hjelpe og styrke folk mot sykdommer. Mens her har vi sett at altfor mange vaksinerte døde i nær tid etter å ha mottatt dem. Tall fra Danmark, EU og Texas, USA har vist dette. Forskere som den franske Luc Montagnier, født i 1932, et modent og klokt menneske, han fikk Nobels pris i fysiologi og medisin i 2008.

Han uttalte følgende i et intervju offentliggjort i mai 2021: «Du ser det i hvert land, det er det samme: Vaksinasjonskurven blir fulgt av dødsfallskurven. Jeg følger nøye med på dette og gjør eksperimenter på instituttet med pasienter som ble syke etter å ha blitt vaksinert.» Han sier faktisk, Heidi Østhus Erikssen, at når man vaksinerer et stort antall mennesker, så dør også et stort antall mennesker. Du kan lese mere fra dette intervju i vår midlertidige forføyning på side 10. Jeg sender den gjerne.

Han forteller mellom linjene at skader og død etter vaksinering er altfor tallrike til å kunne kalle dette noen hjelp eller forsikring mot sykdom. Ikke minst det ekstremt store antall av hjertemuskelbetennelse hos unge voksne etter vaksinering (myokarditt) nylig slått fast i Israel, Canada og Tyskland (kilde: Tucker Carlson i Fox News 10. juni). Og det danske Serumsinstituts svarbrev fra 11. mai 2021 skriver at i Danmark døde 2423 etter først vaksine og 1992 etter 2. vaksine, til sammen 4415. Enhver som tar disse tallene på alvor, skjønner at her må noen trå på bremsene. Så enkelt er det. Dette er bakgrunnen for at vi opptrer som bekymrede borgere, Heidi Østhus Erikssen. Håper jeg kan vekke din forståelse for det, kanskje gir du oss sågar din støtte?

For dette har ikke med «sosiale medier og limpinner» å gjøre, som du antyder, men med en dyp uro over at vaksineringen i Grenland og Norge fortsetter, og vaksinepasset bekrefter dette ytterligere, men at man nå i tillegg også har siktet seg inn på barna våre. Vi bør være årvåkne, fornuftige og stoppe dette snarest, inntil det medisinsk-faglige er avklart, for vaksinene gjelder ennå som eksperimentelle (de har kun en nødtillatelse fra amerikanske FDA).

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dette er i korthet sakens kjerne, slik jeg ser den: Tall for dødsfall fra Danmark gjelder også for Norge, men da vi gjentatt ganger har spurt våre statlige og kommunale helseansvarlige og ordførere, så besvarer de ikke våre henvendelser på en skikkelig måte; vi var tvunget å tenne på kruttet. Du skriver: «vaksinene gjør det de skal», mener du virkelig det? Eller har du kanskje ikke undersøkt saken grundig nok? Jeg tror det, Heidi Østhus Erikssen, og jeg vet du har mange med deg som heller ikke har sett nøyere etter. Ta gjerne kontakt med meg, så skal vi se nærmere på dette sammen i ro og mak.

Sven-Inge Johansen, Skien

ANER IKKE: Da du ikke aner hva som ligger bak vårt initiativ, vil jeg få lov til å beskrive det nærmere, skriver Sven-Inge Johansen (i midten, her med Henning Yven og Øystein Ralle) til Heidi Østhus Erikssen. Foto: Torbjørn Tungesvik
Les også
Kjære bekymrede menn. Skjerp dere!