Kleivgrend fengsel: "Det enkle er ofte det beste"

LESERINNLEGG: Jeg skal ikke i dette innlegget ta for meg reklame for en kjent billigkjede, men vi mener dette ordtaket kan overføres til noe innenfor Kriminalomsorgen, og i dette tilfellet en skogsforlegning (åpen soning) i Kleivgrend, Fyresdal kommune i Telemark.

Gjennom mange år har vi vært truet av nedleggelse, og det er intet unntak i årets forslag til statsbudsjett. Nok en gang vil kriminalomsorgsdirektoratet og enkelte politikere (dessverre de som regjerer) legge ned denne unike plassen langt inni skogen, som har eksistert i mange tiår med lav rømningsprosent, og som drives sunt og til en lav døgnpris når det gjelder fengsler ellers i Norges land.

Denne åpne avdelingen med 28 plasser har for lokalbefolkningen vært en «hjørnesteinsbedrift» i bygda. Det møtte opp 10 prosent av befolkningen tidligere i høst med fakler for å vise motstand mot nedleggelse av avdelingen. Det sier hvor mye det betyr for dem å beholde denne unike soningsplassen. Når det gjelder innsatte selv så har vi omtrent uten unntak kun hørt positive ordelag om dette fengselet.

Så vi spør nok en gang hvorfor legge ned slik en unik soningsplass som skaper fornøyde innsatte i den grad at de får mye frisk luft, nye inspirasjonskilder til fritidsaktiviteter som toppturer, fisking, samt det å bruke naturen generelt? Vi må huske på at mange innsatte sliter med rusproblematikk i større eller mindre grad. Vi kan finne mange tiltak til å ordne jobb/tiltak, skoleplass osv. på dagtid når soningen er over, men for de fleste er det fritiden som er utfordringen. Det kan vi inspirere og lære de opp til i større grad under soning, så får de seg en hobby når de blir løslatt. I tillegg tilbyr vi korte kurs som gir kompetansegivende kursbevis som kan føre de ut i jobb. Vi har snakket med mange i ettertid som har fått jobb på bakgrunn av disse kursene de tok under soning i Kleivgrend.

Soningstilbudet i Kleivgrend koster i størrelsesorden ca. 1/3 av hva det vil koste å sone i nye Agder Fengsel. Vi ønsker for all del Agder Fengsel velkommen når de åpner sommeren 2020, men skal «alle» sone under slike forhold? Skal det være nødvendig for den vanlige mann i gata som har jobb, familie, som tilfeldigvis har vært uheldig og ja, gjort noe dumt i ett gitt tilfelle, å sone i lukket avdeling med døgnpris til mange tusen kroner? Skal de blandes med hardbarkede kriminelle gjennom eksempelvis en 60 dagers dom? Vi bare spør. Det legges ned åpne plasser over en lav sko. Senest 6 avdelinger i 2019 på bakgrunn av fjorårets budsjett. Vi mener, med mange, at Kleivgrend må drives videre.

Vi har en sterk arbeidsstokk som har kjempet mange kamper, og vi akter ikke å gi oss. I tillegg til en sterk kampvilje så er det mye formell og reell kompetanse blant ansatte, og vi har utfordret politikere til å starte et prosjekt hvor vi ønsker å ta imot særskilte innsatte med spesielle utfordringer og lage et forskningsporsjekt som spenner over 10 år. Da snakker vi om innsatte som i mange tilfeller ville isolert seg i lukkede avdelinger. De vil vi prøve å få til å sone i denne unike avdelingen. Vi har sett tilfeller tidligere hvor det har fungert utmerket.

Vi utfordrer isolasjonsproblematikken og rapporter gitt av sivilombudsmannen som påpeker den høye grad av isolasjon som finnes i lukkede fengsler i Norge. Som kjent er det et diskusjonstema og en problematikk som har pågått i mange år. Med en enda større utbygging av lukkede plasser så trenger en ikke være veldig smart for å skjønne at denne problematikken ikke løses i disse avdelingene. Bevares, lukkede plasser passer til mange som ikke egner seg for åpen soning og som ikke kan fungere andre steder. Poenget er at kan man utfordre innsatte ved å gi de tilbud i åpen soning så skal vi, med flere, legge forholdene til rette for å få de ut til hardt kroppsarbeid av den tradisjonelle sorten som vedhogst, kløyving og annet fysisk arbeid – Kleivgrend tilbyr slik sysselsetting. De skal kunne få kompetansegivende kurs, og de skal få tilbud om aktivitet, frisk luft, sunt kosthold og en meningsfull soning i naturvakre Fyresdal. Det er vel rehabilitering vi skal prøve å få til? Vi vil vel ha ut en nabo som har gjort noe meningsfullt under soningen istedenfor en som har vært isolert på lukket avdeling?

Og til dere som ikke mener denne soningen er hard nok fordi straffedømte skal sone hardt, så opplever de frihetsberøvelsen ved at de ikke kan treffe venner/familie til enhver tid. De har ikke telefoner, de har ikke tilgang til internett, og ja, de kjenner på skammen med å være en innsatt som har gjort noe ulovlig på lik linje som de gjør hvis de soner i lukkede fengsler.

I avdeling Kleivgrend snakker vi om enkle brakker som de bor i, meningsfull soning og en unik soningsplass til en billig penge som vi setter i kategorien «det enkle er ofte det beste».

TRUET IGJEN: Fengselet ved Kleivgrend i Fyresdal er nok en gang truet av nedleggelse. Foto: Fredrik Pedersen