Klimapolitikk som fungerer

For fjerde år på rad gikk klimagassutslippene i Norge ned i 2019. Med Venstre i regjering er endelig klimamålene innen rekkevidde. Det har ikke skjedd av seg selv.

Vi vet at verden i løpet av ti år minst må halvere utslippene, og at for hvert eneste år med utsettelser, så blir jobben større og kostnadene høyere. Regjeringen har bestemt at Norge skal gå foran i klimaarbeidet. Både ved å kutte utslipp selv, og ved å utvikle løsningene som trengs for at andre land kan følge etter i et høyt tempo.

Men Norges sjanse til å lykkes i klimapolitikken er ikke mer enn summen av vår felles innsats, fra enkeltpersonen, til kommunen, næringslivet og nasjonale myndigheter. For store deler av klimagassutslippene kommer fra energibruk i bolig, transport og mat. Kort fortalt betyr det at utslippene våre er knyttet til hverdagslogistikken og hverdagsøkonomien. Derfor vil Venstre gjøre det enklest og billigst mulig å ta de grønneste valgene og leve miljøvennlig i hverdagen.

Når vi nå ser at utslippene går ned, er det et resultat av langsiktig og målrettet politikk for å få ned utslippene. Vi har transformert bilparken, og i dag er nær halvparten av alle nye biler på veiene utslippsfrie elbiler. Vi har satset på tog og kollektivtrafikk, og vi har gjort det dyrere å forurense. Å velge miljøvennlig transport har aldri vært mer effektivt og attraktivt. Men vi har også sørget for nye nasjonalparker, vernet mer skog enn noen gang og har betydelig trappet opp innsatsen for sårbare arter og natur.

Vi har vernet Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring, prioritert kampen mot plast i havet og satset milliarder på klimavennlig teknologi, til hydrogen, til grønn skipsfart og til sirkulærøkonomi. Nå sist har regjeringen vedtatt å støtte med milliardbeløp utvikling av fangst og lagring av CO2 ved Norcems sementfabrikk i Brevik. Klimautslippene går ned for fjerde år på rad og i 2020 kan Norge for første gang i historien nå klimamålet vårt om lavere utslipp.

Nå må vi sørge for at tiltakene som settes inn for å gjenopplive norsk økonomi etter koronakrisen bidrar til å sette fart på de grønne investeringene, sånn at utslippene går enda mye raskere ned i tiden som kommer. Vi har en gigantisk jobb foran oss med å minst halvere utslippene de neste ti årene, men med Venstre i regjering er vi på rett vei. Fordi politikken vår fungerer.

Sveinung Rotevatn

klima- og miljøminister

Gustav Søvde

bystyrerepresentant for Venstre i Skien