Jeg var glad for forespørselen om å lede en panelsamtale om Midtøsten på Litteraturhuset i Skien. Jeg mener det er bra, spennende og gøy at man også inviterer kontroversielle stemmer som Glenn Diesen. Han er omstridt og omdiskutert, blant annet fordi han har vært en flittig bidragsyter til det russiske statspropagandamaskineret Russia Today og Steigan.no, som er kjent for å bidra til å spre russisk propaganda.

Det skapte oppstandelse da Diesen deltok på St. Petersburg International Economic Forum i fjor, der reise og opphold var betalt av en stiftelse som har Kreml-koblinger. Da han var på denne konferansen omtalte han Donetsk og Luhansk som regioner som er «lagt til Russland», mens for resten av verden er dette okkuperte områder i Ukraina. USN-rektor Petter Aasen har også omtalt sin egen professor som «kontrær».

Blant annet.

Problemet var bare at Litteraturhuset ga klart uttrykk for at de ikke ønsket å problematisere Diesens rolle. De var helt klare på at jeg var ønsket som «samtaleleder» og ikke journalist. Litteraturhuset var tydelige på at Diesen var «ikke forberedt på å delta i en intervjusituasjon» og at han ikke var invitert for å snakke om Russland, men Midtøsten og Israel/Palestina – og understreket at nettopp fordi det var kommet reaksjoner på at Diesen var invitert, var det så viktig å ikke snakke om Russland.

Dette var føringer og begrensninger jeg opplevde som krevende å forholde seg til, særlig når Russland spiller en så sentral rolle i Midtøsten.

Jeg har hatt gleden av å lede temmelig mange debatter og panelsamtaler de siste 15 årene, men jeg har nok ikke opplevd tilsvarende behov for å legge føringer på hva jeg kan spørre om og ikke. Det overrasket meg veldig at Litteraturhuset i Skien, etter min mening, ønsket å snevre inn rommet for debatt og diskusjon så mye.

Jeg konkluderte da med at det var mest riktig at noen andre enn jeg skulle lede denne samtalen. Litteraturhuset fant noen andre – og det var TA-redaktør Ove Mellingen.

Han var såpass glad for å få oppgaven at han skrev en kommentar om det. Der han konstaterte at jeg trakk meg. Å gjengi noe av begrunnelsen tok han seg derimot ikke bryet med, utover å vise til at fagbladet Journalisten hadde omtalt saken.

Til tross for at mye av hans begrunnelse for å lede samtalen var hengslet i Vær varsom-plakaten, der det framkommer at «pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk», fant han ikke plass til det.

Dagsnytt 18 på NRK fattet interesse for saken, og rigget til debatt på torsdag. Hvilket var interessant, selvsagt, for da kunne vi diskutere saken i full offentlighet.

– Vi lever i et liberalt demokrati. Vi er opptatt av ytringsfriheten og det er ganske viktig at ytringsfriheten ikke bare er en frihet til å ytre det du selv mener, men og skape rom for andres ytringer, sa TA-redaktøren.

Som også gjentok at det er viktig at pressen er opptatt av at ulike syn kommer til uttrykk.

Det er ingen som er uenige i det. Et slikt standpunkt er helt ukontroversielt og noe jeg stiller meg fullt og helt bak. Jeg er helt enig.

Problemene oppstår imidlertid når vi snevrer inn rommet for diskusjon, for jeg skulle gjerne ha utfordret Diesen på hans rolle, bakgrunn og standpunkter. Det var jeg tydelig på i min dialog med Litteraturhuset. Jeg så fram til å snakke om Midtøsten-konflikten og – ikke minst – høre mer om Diesens standpunkter og bakgrunn. Som må kunne sies å være noe annerledes enn mange andres.

Men det ønsket de altså ikke, slik jeg oppfattet det. Det er helt åpenbart at det blir vanskelig å skape rom for ytringer og meninger dersom disse ikke kan utfordres.

Jeg synes det er fint at Mellingen fikk frie rammer. Det er slik det skal være. Jeg opplevde det annerledes. Jeg forventer ikke at han skal være opptatt av hvilke føringer jeg må forholde meg til, men det er nettopp begrensningene som var poenget – og som gjorde at jeg ikke ønsket å delta.

Hvilket er en helt annen begrunnelsen enn hva Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) la for dagen, for de trakk seg fra arrangementet fordi Diesen var invitert.

– Ytringsfrihet er viktig for oss og det viktig med en åpen og opplyst samtale. Men vi er usikre på Diesens rolle med bakgrunn i hans kontroversielle holdninger rundt Russland, og er opptatt av at en samtale må skje i gode, faglige rammer. Derfor vil vi ikke være med på å sette godkjent-stempel på arrangementet hvor han er med, sa generalsekretær Arne Vestbø til Varden da det ble kjent at NFFO trakk seg.

Dette er en begrunnelse jeg er uenig i. Vi skal eller kan ikke gi alle en talerstol, men det skal være en svært høy terskel for å kansellere, sensurere og drive med no-platforming.

Det er verdt å minne om at Glenn Diesen er professor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Kontroversiell? Ja. Men en som mener så ville ting at man ikke kan invitere ham inn på en scene? Nei. Det blir å dra det altfor langt.

Og noe som smaker av regimet han beskyldes for assosieres med.

God helg, Telemark!