Det er beskjeden ordfører i Porsgrunn, Ap-toppen Janicke Andreassen, sender til meg på SMS noen timer før bystyret møtes mandag kveld. Der står det én sak på kartet – oppfølging av rådmannens sykefravær.

Saksdokumentet er imidlertid ikke tilgjengelig. Forståelig nok, kan man nok si siden bystyremøtet skal handle om et sykefravær. Slikt skal være privat.

Men rabalderet rundt rådmannens plutselige fravær i begynnesen av desember handler om mye mer enn hva en lege konkluderer overfor en arbeidstaker. Det har alle som følger med i spaltene til Varden, PD og TA fått med seg. Ordet konflikt blinker i rødt.

Rådmann Rose-Marie Christiansen har fått mistillit av resten av ledergruppa, men ordfører Janicke Andreassen har sagt at hun har tillit. Mandag kveld skal alle bystyrets 49 folkevalgte medlemmer for å behandle saken videre.

I forrige uke ble Varden kastet ut av et gruppeledermøte som diskuterte det samme. De henviste da til Kommuneloven. Den er klar på at hensynet til personvern skal ivaretas. Dette er selvsagt helt forståelig både for journalister og byens innbyggere.

Likevel kan det være verdt å stoppe opp litt, og så stille seg spørsmålet om denne saken kan fortjene mer åpenhet enn det som så langt er vist fra ordfører og de gjenværende i ledergruppa.

Denne saken har stor grad av offentlig interesse. Det er en kjent sak som har pågått lenge, og det bør være mulig å behandle saken offentlig uten at man går i detalj på selve sykemeldingen.

Full åpenhet vil fjerne mye usikkerhet og ikke minst påståtte spekulasjoner. I en slik betent sak har kommunen alt å tjene på å tilstrebe mest mulig offentlighet og opptre mest mulig åpent.

Er det mye hemmelighold fra kommunens side, er ikke det særlig tillitsvekkende.

Om politikerne vil ha tillit bør de være pip åpne i rådmannssaken. Og det bør være mulig med åpne dører uten å gi private opplysninger.