E24 kunne fredag avsløre at forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) hadde flere passasjer i sin masteroppgave som lignet svært mye på tekstblokker i andre masteroppgaver.

Sanda Borch leverte sin masteroppgave i rettsvitenskap i 2014 ved Universitetet i Tromsø. Det er mye som tyder på at deler av den var plagiat.

Kopiert fra andre.

Det er juks.

Det er fusk.

Borch har, inntil fredag kveld, ledet et departement som nylig anket en fuskesak til Høyesterett. Fordi en student fikk medhold i Borgarting lagmannsrett etter å ha blitt utestengt fra studiene for selvplagiat.

Studenten hadde altså kopiert seg selv.

Til VG sa forsknings- og høyere utdanningsminister Borch at «det er viktig for alle studenter, universiteter og høyskoler i Norge at regelverket for fusk, og håndhevelsen av det, er enkelt å forstå».

– Vi anker dommen i lagmannsretten for å få avklart viktige rettslige spørsmål, sa Borch til avisen.

Det er ikke vanskelig å ikke fuske. Det er bare å la være å kopiere andre.

Men: Det er en skandale av dimensjoner at vi har en statsråd som straffeforfølger studenter for å ha kopiert seg selv – for deretter å bli avslørt som en som jukser selv.

Det er knapt til å tro.

Ifølge E24 tok nettstedet fredag formiddag kontakt med Kunnskapsdepartementet for å få en kommentar fra Borch. Departementet sa da til E24 at Borch ikke hadde mulighet til å kommentere saken nå, men at det ville komme mer informasjon senere.

Klokken 20 var det pressekonferanse i departementet. Borch gikk på talerstolen og sa at hun hadde gjort «en stor feil».

Hun trakk seg.

Og gikk av talerstolen og forsvant.

Hun ville ikke svare på noen spørsmål.

Ingen.

Helt stille. Hun hadde ikke mer å legge til, sa hun.

Sandra Borch har vært en av landets mektigste politikere. Hun har vært landbruksminister. Hun har styrt utdanningssektoren som forsknings- og høyere utdanningsminister.

Og når hun innrømmer at hun har handlet på en måte som «ikke er forenlig» med å sitte ved kongens bord, vil hun ikke svare på spørsmål om det.

Etter å ha bidratt til å straffeforfølge andre som har kopiert seg selv.

Da setter hun en ny, nedre standard for hvordan en statsråd skal opptre. Håndteringen er så dårlig at den kan komme til å bli pensum.

Dessverre.

Og Støre-regjeringen herjes av en ny skandale.