Kommunens øverste ledelse framstår som en barnehage