Ja, vi må bygge gang- og sykkelbrua over Bryggevannet