Torsdag kom meldingen om at Rogalands Avis legges ned. Dermed er 125 års avishistorie over i Stavanger etter at avisen, som har vært eid av Dagsavisen, går inn. Og Stavanger Aftenblad er alene om å dekke det som skjer i byen. I oktober ble Demokraten i Fredrikstad, som også var eid av Dagsavisen, lagt ned.

I forrige uke meldte Amedias største avis, Romerikes Blad, at de reduserer antall ukentlige papirutgivelser fra seks til tre.

– Romerikes Blad er midt i en stor omstilling fra den gamle avisverden til en ny digital virkelighet, og da er dette et nødvendig tiltak for å tilpasse seg en ny tid, sier administrerende direktør Kristina Fritsvold Nilsen til Medier24.

Fritsvold Nilsen, som ikke bare er en usedvanlig dyktig medieleder og opprinnelig fra Skien, peker dermed det mest sentrale – altså at leser- og brukervanene endrer seg. Jeg kjenner selvsagt ikke til alle vurderingene som er gjort i alle aviser som har gjort slike endringer, men dette er nok hovedbegrunnelsen for at 35 aviser i Amedia har kuttet papirutgaver siden 2017.

I vårt eierkonsern, Polaris Media, gjør man også endringer. I november ble det besluttet å legge ned Adresseavisens gamle trykkeri i Trondheim og flytte oppdragene til Polaris’ andre trykkeri i Midt-Norge i Orkanger. I Sverige kuttes 100 stillinger i Polaris-eide Stampen media, som eier blant annet Göteborgs-Posten, etter det som beskrives som «tidenes annonseras».

I Polaris har det ikke vært like mange endringer på utgivelsesdager på papir, men Romsdals Budstikke i Molde meldte nylig at de kutter mandagsutgaven. På Finnsnes i Troms gir min gode kollega Steinulf Henriksen ut landets minste seksdagersavis. Det kan endre seg.

– Det vil skje ting med frekvensen hos oss i 2024. Det vil tvinge seg fram og er ikke bærekraftig, sier han til Medier24.

Aftenposten har endret sin trykketid, slik at den er 18.00 og i Sverige sendes storavisen Expressen i trykken 15.30.

Det kommer til å komme flere slike tiltak. Fagbladet Journalisten spurte denne uka flere redaktører om deres planer om å redusere antall utgaver av papiravisen. TA-redaktør Ove Mellingen svarte at «det finnes neppe et avishus i Norge der dette ikke diskuteres, så det kommer nok til å skje på et tidspunkt» og gikk ganske langt i å antyde at «det kan skje» i løpet av 2024.

Han peker på pris på distribusjon, pris på trykking og den generelle nedgangen i papirsalg som hovedårsaker.

Han har helt rett. Dette er likt for alle og det tvinger seg fram endringer. Før eller siden. På den ene eller andre måten.

Personlig har jeg et nært og kjærlig forhold til papiraviser, men det er fordi det er en måte å distribuere journalistikk på. Og dersom – eller når – dette ikke er regningssvarende lenger, må man gjøre endringer.

Hovedutfordringen er at ikke alle kan være med på disse endringene – fordi alternativet til en fysisk distribusjon er digital distribusjon, og det er simpelthen ikke alle som er digitale.

I Varden ser vi en klar trend: Antall daglige nedlastinger av eAvis-utgaven, som altså er den digitale versjonen av papiravisa, er til dels vesentlig høyere enn antall utgaver vi trykker fysisk. Dette tror jeg har å gjøre med at mange fortsatt ønsker å forholde seg til et format som har en start og en slutt; på nett er det ikke slik. Man kan skrolle og skrolle. Det tar aldri slutt.

Men eAvis-formatet har en start og en slutt. Dette er også hovedårsaken til at vi tester ut et nytt format, som vi kaller Morgenbriefen. Her plukker vi ut sakene vi mener viktigst fra siste døgn, og presenterer disse på en litt alternativ måte. Morgenbriefen skal ligge klar på varden.no kl. 06.30 hver dag og alle som har Vardens nyhetsapp får et varsel på telefonen sin når den er publisert.

Jeg registrerer at det er flere ulike strategier her. I Østfold har Amedia-avisene, som har kuttet fra seks til tre ukentlige papiraviser, valgt å gi ut eAvis bare på dagene de har papiravis. I Vestfold har Tønsbergs Blad, Sandefjords Blad og Østlands-Posten tre ukentlige papirutgivelser, men seks eAvis-utgaver. Romerikes Blad øker antall eAvis-utgivelser til sju (altså alle dager i uka), men gir ut fysisk avis tre dager i uka.

Og for å gjøre ting enda litt mer komplisert: Den heldigitale Nettavisen starter nå med en eAvis-variant i helgene.

Sånn sett skjer det mye spennende for tiden også. Endringene vi har snakket om lenge, skjer nå. Den digitale transformasjonen skyller for alvor inn over mediebransjen, og selv om det knirker litt i sammenføyningene her og der, er endringene naturlige.

Men hva med Varden? Skal vi redusere antall papirutgivelser?

Svaret per akkurat nå er at vi også vurderer dette. I likhet med alle andre. Hva vi konkluderer med, vet vi ikke ennå – og det er helt reelt. Jeg er ganske sikker på at det er mer et spørsmål om når dette skjer, snarere enn om og hvordan.

Og selv om det er krevende tider også i mediebransjen, handler endringene om tilpasninger til en ny virkelighet. Det er ingen aviser som reduserer antall papirutgaver fordi det ligger en skummel plan bak.

Man gjør det fordi lesernes bruks- og leservaner endrer seg.

God helg, Telemark!