«Influensaen» som viste seg å være en dyp konflikt